Άδικη στέρηση παροχών από τις συζύγους Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων που είναι εγγεγραμμένες στον ΟΓΑ

Αριθμός πρωτ: 6076
Ημερομηνία κατάθεσης: 11/2/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Άδικη στέρηση παροχών από τις συζύγους Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων που είναι εγγεγραμμένες στον ΟΓΑ.

Την άδικη στέρηση σημαντικών παροχών από τις συζύγους των Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων επειδή έτυχε να ζουν στην ύπαιθρο και να απογραφούν από τον ΟΓΑ, αφού διέθεταν έστω και λίγη αγροτική γη, επισημαίνει ο Σύλλογος Συνταξιούχων Κοινοτικών Υπαλλήλων Ν.Ηρακλείου.
Ο Σύλλογος χαρακτηρίζει ως σκληρή και άδικη την με αρ. 12/287α/7-4-1999 απόφαση του ΤΥΔΚΥ που αφορά σε γυναίκες ηλικιωμένες, μη προνομιούχους, οι οποίες για χρόνια ζουν και απασχολούνται στην ελληνική ύπαιθρο και τις οποίες στερεί από παροχές, σε αντίθεση με τις συζύγους των υπαλλήλων που ζουν στα αστικά κέντρα.
Επειδή η σύνταξη των 300 ευρώ του ΟΓΑ που λαμβάνουν, δεν φτάνει ούτε για τα φάρμακα που χρειάζονται, ενώ δεν έχουν τη βιολογική δύναμη να μεταβαίνουν σε νοσοκομεία για φάρμακα ή για μικροβιολογικές αναλύσεις που τόσο έχουν ανάγκη.
Επειδή είναι επιτακτική ανάγκη η ανάκληση της επίμαχης απόφασης προκειμένου να αρθεί η κατάφωρη αδικία σε βάρος των συγκεκριμένων Ελληνίδων,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Η κ. Υπουργός:
Αν προτίθεται να δώσει εντολή προκειμένου να ανακληθεί η με αρ. 12/287α/7-4-1999 απόφαση του Ταμείου Υγείας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, η οποία στέρησε σημαντικές παροχές από τις συζύγους των Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων επειδή έτυχε να ζουν στην ύπαιθρο και να απογραφούν από τον ΟΓΑ, αφού διέθεταν έστω και λίγη αγροτική γη.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ