Άδικος και παράνομος αποκλεισμός μητέρων από την εξάμηνη ειδική πρόσθετη άδεια για την προστασία της μητρότητας

Αριθμός πρωτ: 2625
Ημερομηνία κατάθεσης: 28/7/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Άδικος και παράνομος αποκλεισμός μητέρων από την εξάμηνη ειδική πρόσθετη άδεια για την προστασία της μητρότητας.

Με την 15070/20-6-08 Ερώτησή μου, είχα επισημάνει την άνιση μεταχείριση των εργαζόμενων μητέρων σε σχέση με τη νομοθετική κατοχύρωση του πρόσθετου εξαμήνου ειδικής άδειας, που χορηγείται αμέσως μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας. Όπως τόνιζε μεταξύ άλλων φορέων το Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων Νομού Ηρακλείου, η συγκεκριμένη άδεια που επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ, αφορά μόνο εκείνες τις εργαζόμενες μητέρες που είναι ασφαλισμένες στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με αποτέλεσμα να αποκλείονται χιλιάδες μητέρες από το μέτρο.
Η απάντηση του Υπουργείου στην Ερώτησή μου δεν αφήνει δυστυχώς κανένα περιθώριο επέκτασης του μέτρου στις εργαζόμενες μητέρες που είναι ασφαλισμένες σε άλλους φορείς, παρά το ότι το κριτήριο της ασφάλισης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τον χαρακτηρισμό της απασχόλησης ως σχέσης εξαρτημένης εργασίας, και ως εκ τούτου για την υπαγωγή στο μέτρο, είναι αναμφισβήτητα εσφαλμένο.
Πέραν τούτου, η διακριτική μεταχείριση των εργαζομένων γυναικών ως προς την εφαρμογή του μέτρου φαίνεται ότι επεκτείνεται συλλήβδην και σε ολόκληρες κατηγορίες επιχειρήσεων. Όπως καταγγέλλεται, ο ΟΑΕΔ αποκλείει από την ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας και τις εργαζόμενες σε τραπεζικές και ναυτιλιακές επιχειρήσεις, αλλά και σε κοινωφελή ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
Επειδή τόσο ο Ν. 3655/2008 όσο και η Υπουργική Απόφαση 33891/606/7-5-2008 που εκδόθηκε σε εφαρμογή του, δεν κάνουν καμία τέτοια διάκριση, καθώς απαιτούν ρητά για την παροχή της άδειας την ασφάλιση στο ΙΚΑ − ΕΤΑΜ και την εργασία με σχέση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις πάσης φύσεως.
Επειδή είναι άδικο και παράνομο όχι μόνο να αποκλείονται ολόκληρες κατηγορίες εργαζομένων που καλύπτουν τις προϋποθέσεις του νόμου, αλλά και να ζητείται εκ των υστέρων η επιστροφή των επιδομάτων που ήδη έχουν χορηγηθεί, όπως επίσης καταγγέλλεται.
Επειδή μια τέτοια επιλεκτική μεταχείριση δεν βοηθάει στην αντιμετώπιση του προβλήματος της υπογεννητικότητας, καθώς και των φαινομένων αυθαιρεσίας των εργοδοτών εκείνων που εξαναγκάζουν τις εγκύους ή τις γυναίκες που σκοπεύουν να τεκνοποιήσουν σε οικειοθελή αποχώρηση,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Η κ. Υπουργός:
1) Εάν προτίθεται να μεριμνήσει για την ορθή εφαρμογή του νόμου από τον ΟΑΕΔ, και να δώσει τέλος στον αυθαίρετο αποκλεισμό χιλιάδων εργαζόμενων γυναικών σε πολλές κατηγορίες επιχειρήσεων, από την ειδική άδεια προστασίας από τη μητρότητα
2) Εάν προτίθεται να άρει με νέα νομοθετική διάταξη και τον άδικο αποκλεισμό από το μέτρο εκείνων των εργαζόμενων μητέρων που δεν είναι ασφαλισμένες στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης