Άμεσες λύσεις στα εκρηκτικά προβλήματα της Τεχνικής Εκπαίδευσης

Αριθμός πρωτ: 13686
Ημερομηνία κατάθεσης: 5/6/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟN ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Άμεσες λύσεις στα εκρηκτικά προβλήματα της Τεχνικής Εκπαίδευσης.

Με επανειλημμένες Ερωτήσεις μου έχω επισημάνει την όξυνση των προβλημάτων στην τεχνικοεπαγγελματική εκπαίδευση, τα οποία οφείλονται στην προχειρότητα του σχεδιασμού και της υλοποίησης των αποφάσεων του Υπουργείου, δίχως την στάθμιση των υφιστάμενων αναγκών μαθητών και καθηγητών.
Η έλλειψη βιβλίων και υλικοτεχνικής υποδομής, οι συγχωνεύσεις και καταργήσεις σχολείων, τομέων και ειδικοτήτων, με το σύστημα εισαγωγής και τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων ΕΠΑΛ σε ΑΕΙ και ΤΕΙ στον αέρα, αλλά και η εργασιακή και εκπαιδευτική αβεβαιότητα, στην οποία έχουν περιέλθει οι καθηγητές της τεχνικοεπαγγελματικής εκπαίδευσης, συνετέλεσαν στη δραματική επιδείνωση των εκρηκτικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει και την απαξίωσή της.
Η ΕΛΜΕ Ηρακλείου στέκεται ιδιαίτερα στην ανάγκη ύπαρξης ειδικής ρύθμισης για τους μαθητές της Β΄ τάξης του Α΄ κύκλου των ΤΕΕ, που απορρίφθηκαν λόγω ανεπαρκούς φοίτησης, αφού τα ΤΕΕ καταργήθηκαν, υπογραμμίζοντας πως οι μαθητές αυτοί θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν στην Β΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. και όχι να εγγράφονται στην Α΄ τάξη ΕΠΑ.Λ., χάνοντας 2 χρόνια φοίτησης.
Επειδή, όπως τονίζει η ΕΛΜΕ Ηρακλείου, είναι προφανές ότι όταν αλλάζει ένας Νόμος θα πρέπει να προβλέπονται μεταβατικές διατάξεις ώστε να μη βλάπτονται όσοι βρίσκονται πάνω στη φάση της αλλαγής αυτής, πόσο μάλλον όταν ο νόμος αφορά στην εκπαίδευση και επιδρά άμεσα σε εφήβους.
Επειδή, σύμφωνα με την ΕΛΜΕ Ηρακλείου, το σχολείο είναι ένας κοινωνικός θεσμός που πρέπει να προσελκύει τους μαθητές και όχι έμμεσα να τους θέτει εκτός, ιδιαίτερα μάλιστα όταν οι μαθητές αυτοί δεν είναι συνήθως παιδιά ευκατάστατων οικογενειών, όπως είναι οι μαθητές των ΤΕΕ,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
1) Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί σχετικά με την αντιμετώπιση και την επίλυση των σοβαρών προβλημάτων της τεχνικής εκπαίδευσης στη χώρα μας, καθώς και αν προτίθεται να λάβει υπόψη τις επισημάνσεις της ΕΛΜΕ Ηρακλείου.
2) Με ποια μέτρα προτίθεται να προβεί στην ουσιαστική αναβάθμιση της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στη χώρα μας.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης