Άμεση ανάγκη συντήρησης νερόμυλου, ανεμόμυλου και κελιών στη Λούκια του Δήμου Γόρτυνας

Αριθμός πρωτ: 18315
Ημερομηνία κατάθεσης: 29/4/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ: Άμεση ανάγκη συντήρησης νερόμυλου, ανεμόμυλου και κελιών στη Λούκια του Δήμου Γόρτυνας.

Στην Απάντηση της 16733/26-3-09 ερώτησής μου σχετικά με την αναστήλωση σημαντικών μνημείων στη Λούκια του Δήμου Γόρτυνας του νομού Ηρακλείου, αναφέρεται ότι: «Ο νερόμυλος και ο ανεμόμυλος στο Δήμο Γόρτυνας Ν.Ηρακλείου δεν έχουν χαρακτηριστεί ως νεώτερα μνημεία μέχρι σήμερα, όπως προκύπτει από τα αρχεία της Υπηρεσίας».
Όμως ο Επιμορφωτικός Σύλλογος Λούκιας, αγωνιά για την τύχη των σημαντικών αυτών μνημείων και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διατήρησή τους, αν και μέχρι σήμερα ουδεμία οικονομική βοήθεια έχει λάβει, όπως αναφέρεται σε σχετική επιστολή του.
Επειδή έχει υποβληθεί στην αρμόδια Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων πλήρης μελέτη ανάδειξης-προστασίας του παλαιού Νερόμυλου και του περιβάλλοντα χώρου και μάλιστα με ιδία έξοδα του Συλλόγου.
Επειδή η συντήρηση και η ανάδειξη των σημαντικών αυτών μνημείων έχει μοναδική σημασία καθώς αποτελούν χαρακτηριστικά μνημεία των παραδόσεων και του πολιτισμού των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής.
Επειδή κινδυνεύουν να ακυρωθούν οι προσπάθειες που καταβάλει ο Επιμορφωτικός Σύλλογος Λούκιας αν δεν υπάρξει η αναγκαία χρηματοδότηση των εργασιών από την Πολιτεία και εάν δεν ανακηρυχτούν διατηρητέα τα μνημεία,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Εάν προτίθεται να προχωρήσει άμεσα τη διαδικασία χαρακτηρισμού του νερόμυλου, ανεμόμυλου και των κελιών στη Λούκια του Δήμου Γόρτυνας ως Νεωτέρων Μνημείων και να χρηματοδοτήσει τη μελέτη συντήρησης και ανάδειξης, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος κατάρρευσης και πλήρης καταστροφής τους.

Ο ερωτών βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης