Άμεση καταβολή των οφειλομένων στους Γεωτεχνικούς Εργολήπτες Πρασίνου

Αριθμός πρωτ: 12543
Ημερομηνία κατάθεσης: 21/5/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΘΕΜΑ: Άμεση καταβολή των οφειλομένων στους Γεωτεχνικούς Εργολήπτες Πρασίνου.

Τη μη καταβολή των οφειλομένων τόσο από το ΥΠΕΧΩΔΕ όσο και από εποπτευόμενους φορείς του, ύψους 10.000.000 ευρώ, για έργα που έχουν εκτελεστεί την τελευταία πενταετία, καταγγέλλει η Πανελλήνια Ένωση Εργοληπτών Γεωπόνων Έργων Πρασίνου.
Ήδη οι περισσότεροι Γεωτεχνικοί Εργολήπτες έχουν καταφύγει στα δικαστήρια προκειμένου να εισπράξουν τα οφειλόμενα από το ΥΠΕΧΩΔΕ, το οποίο σαν να μη συμβαίνει τίποτα, συνεχίζει να δημοπρατεί έργα πρασίνου που προφανώς δεν θα μπορεί να πληρώσει μέσα στα οριζόμενα από το Νόμο χρονικά περιθώρια, με αποτέλεσμα τη μεγέθυνση του προβλήματος.
Επειδή οι Γεωτεχνικοί Εργολήπτες καταγγέλλουν το ΥΠΕΧΩΔΕ καθώς οφείλει να εξοφλεί τις υποχρεώσεις του προς τους εργολήπτες μέσα σε ένα μήνα και όχι μετά από μακροχρόνιους δικαστικούς αγώνες.
Επειδή είναι απαράδεκτη η νοοτροπία του Υπουργείου, με την οποία επιβαρύνει τελικά επιπλέον το Ελληνικό Δημόσιο με τους τόκους χρόνων που θα αναγκαστεί δια της δικαστικής οδού να τους καταβάλει.
Επειδή το κράτος οφείλει να είναι παράδειγμα προς μίμηση των πολιτών και όχι παράδειγμα προς αποφυγή, ενώ το καθεστώς ισονομίας αφορά πρώτα από όλα το ίδιο το Ελληνικό Δημόσιο στις σχέσεις του με το πολίτη,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Αν προτίθεται να δώσει εντολή για την άμεση εξόφληση των χρημάτων που οφείλει το ΥΠΕΧΩΔΕ στους Γεωτεχνικούς Εργολήπτες πρασίνου, οι οποίοι έχουν οδηγηθεί σε αδιέξοδο και έχουν υποχρεωθεί να εκποιήσουν περιουσιακά τους στοιχεία για να καλύψουν τις οφειλές τους, λόγω της ασυνέπειας του Ελληνικού Δημοσίου.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης