Άμεση λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της κρίσης που μαστίζει τις επιχειρήσεις του νομού Ηρακλείου ζητά το Ε.Κ.Η.

Αριθμός πρωτ: 12688
Ημερομηνία κατάθεσης: 19/1/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
2) ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
3) ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Άμεση λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της κρίσης που μαστίζει τις επιχειρήσεις του νομού Ηρακλείου ζητά το Ε.Κ.Η.

Την έντονη ανησυχία τους εκφράζουν οι εκπρόσωποι του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου (ΕΚΗ) και επισημαίνουν την ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων από την Κυβέρνηση, καθώς τα μέχρι τώρα στοιχεία καταδεικνύουν ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν πολλές επιχειρήσεις στο Νομό Ηρακλείου είναι πολλά και σοβαρά.
Επειδή τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις προκαλούν αλυσιδωτές αρνητικές συνέπειες, τόσο στην οικονομία του νησιού, αλλά και το εργασιακό μέλλον αυτών που απασχολούν.
Επειδή η Πολιτεία οφείλει να λάβει μέτρα για την στήριξη των εργαζομένων αλλά και για τη δημιουργία κλίματος σταθερότητας στις επιχειρήσεις.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
Ποια μέτρα προτίθενται να λάβουν προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα σοβαρά προβλήματα που παρουσιάζουν οι επιχειρήσεις στο Νομό Ηρακλείου και να ξεπεραστεί το κλίμα αβεβαιότητας που κυριαρχεί στους εργαζόμενους σε αυτές.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης