Άμεση πρόσληψη γιατρών για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων στο ΙΚΑ Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 4137
Ημερομηνία κατάθεσης: 9/1/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Άμεση πρόσληψη γιατρών για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων στο ΙΚΑ Ηρακλείου.

Ήδη με δύο Ερωτήσεις μου (595/11-10-07, 2246/21-11-07) από την αρχή της νέας Κοινοβουλευτικής Περιόδου αλλά και αρκετές παλαιότερες, έχω επισημάνει τις δραματικές ελλείψεις διαφόρων ιατρικών ειδικοτήτων στα τοπικά καταστήματα του ΙΚΑ Ηρακλείου, και κυρίως οικογενειακών γιατρών, με αποτέλεσμα αφενός τη μεγάλη ταλαιπωρία των συνταξιούχων και των ασφαλισμένων και αφετέρου την εξάντληση του υφιστάμενου λιγοστού ιατρικού προσωπικού.
Στην απάντηση του πρώην Υπουργού Απασχόλησης στην τελευταία Ερώτησή μου αναφέρεται ότι «το Ίδρυμα, αναγνωρίζοντας το άμεσο πρόβλημα με την έλλειψη ιατρών, παθολόγων – οικογενειακών ιατρών δεδομένο, ότι η Ν.Μ.Υ. Ηρακλείου ανήκει στις μονάδες όπου λειτουργεί ο θεσμός του οικογενειακού γιατρού, υπέγραψε μίσθωση έργου 24 μηνών με έναν παθολόγο, ο οποίος και ανέλαβε υπηρεσία», ενώ γίνεται λόγος για μελλοντική σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου 24 μηνών με 100 οικογενειακούς γιατρούς σε όλη την Ελλάδα, κάποιοι από τους οποίους θα τοποθετηθούν και στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Ηρακλείου.
Επειδή η πρόσληψη με 24μηνη σύμβαση ενός γιατρού και η μελλοντική σύναψη μερικών επίσης 24μηνων συμβάσεων οικογενειακών γιατρών δεν θα αποτελέσει λύση στην τραγική εικόνα που παρουσιάζουν οι υγειονομικές υπηρεσίες του ΙΚΑ Ηρακλείου, εξαιτίας των σοβαρών ελλείψεων γιατρών, η οποία αναμένεται να επιδεινωθεί μετά την επικείμενη λήξη των συμβάσεων 8 γιατρών εντός του 2008.
Επειδή το πρόβλημα θα αντιμετωπιστεί δραστικά, όπως υποστηρίζουν οι γιατροί, με την επιτάχυνση των διαδικασιών προκήρυξης 2.000 θέσεων μόνιμων γιατρών, όπως και με την προκήρυξη 3.500 περίπου υπόλοιπων κενών οργανικών θέσεων, και όχι με τη σύναψη συμβάσεων ορισμένου χρόνου.
Επειδή το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου κάνει λόγο για παράλυση του συστήματος που έχει ως συνέπεια τη δημιουργία τραγικών καταστάσεων και την ταλαιπωρία χιλιάδων ασφαλισμένων, και ιδιαίτερα συνταξιούχων μεγάλης ηλικίας, που συνωστίζονται στις Κεντρικές Υπηρεσίες του ΙΚΑ και δεν μπορούν ούτε να γράψουν τα φάρμακά τους.
Επειδή, όπως επανειλημμένα έχω τονίσει, οι ασφαλισμένοι και οι συνταξιούχοι αναγκάζονται να καταφεύγουν σε ιδιώτες γιατρούς με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα οικονομικά τους,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Η κ. Υπουργός:
Αν προτίθεται να εγκρίνει την άμεση πρόσληψη μόνιμων γιατρών όλων των αναγκαίων ειδικοτήτων και την προκήρυξη όλων των κενών οργανικών θέσεων στο ΙΚΑ Ηρακλείου προκειμένου αφενός να μην ταλαιπωρούνται οι ασφαλισμένοι και οι συνταξιούχοι και αφετέρου να μην αναγκάζονται να στρέφονται σε ιδιώτες γιατρούς για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ