Άμεση πρόσληψη Διοικητικών ζητά το ΑΠΥΣΠΕ Κρήτης

Αριθμός πρωτ: 390
Ημερομηνία κατάθεσης: 18/7/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ : Άμεση πρόσληψη Διοικητικών ζητά το ΑΠΥΣΠΕ Κρήτης.

Την άμεση πρόσληψη υπαλλήλων προκειμένου να σταματήσει η πάγια πρακτική απόσπασης εκπαιδευτικών για να καλυφθούν οι κενές θέσεις διοικητικών στις Διευθύνσεις και στα Γραφεία Εκπαίδευσης, ζητά το Ανώτερο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Περιφέρειας (ΑΠΥΣΠΕ) Κρήτης.
Τα μέλη του ΑΠΥΣΠΕ Κρήτης κάνουν λόγο για πεισματική άρνηση του Υπουργείου να προβεί σε προσλήψεις του απαραίτητου διοικητικού προσωπικού που θα στελεχώσει τις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Εκπαίδευσης, με αποτέλεσμα κάθε χρόνο δεκάδες εκπαιδευτικοί, κυρίως δάσκαλοι, να αποσπώνται σε θέσεις γραφείου.
Τα μέλη του ΑΠΥΣΠΕ Κρήτης ζητούν να μην αποσπαστούν φέτος δάσκαλοι, αλλά οι κενές θέσεις να καλυφθούν από νηπιαγωγούς, χιλιάδες από τους οποίους παραμένουν αδιόριστοι.
Επειδή το ΑΠΥΣΠΕ ζητά επίσης από το Υπουργείο να δώσει προτεραιότητα το Σεπτέμβρη σε όσους εκπαιδευτικών έχουν απορριφθεί σε πρώτη φάση από τις τοποθετήσεις στα Γραφεία, για την κάλυψη τυχόν περαιτέρω αναγκών,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:

Αν προτίθεται να προβεί αφενός στην άμεση προσαρμογή των οργανογραμμάτων των Διευθύνσεων και των Γραφείων Εκπαίδευσης στην Κρήτη και αφετέρου στην πρόσληψη διοικητικών υπαλλήλων, προκειμένου να στελεχωθούν οι συγκεκριμένες υπηρεσίες και να μην αποσπώνται εκπαιδευτικοί για να καλύψουν τις κενές θέσεις .

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης