Άρθρο του Μανόλη Σοφ. Στρατάκη: “Το μέλλον της Κτηνοτροφίας και η κυβερνητική πολιτική της Ν.Δ.”

Το μέλλον της Κτηνοτροφίας και η κυβερνητική πολιτική της Ν.Δ.

του Μανόλη Σοφ. Στρατάκη*

Το πολυδιαφημισμένο Σχέδιο Νόμου της Κυβέρνησης της Ν.Δ. για την Κτηνοτροφία όχι μόνο δεν λύνει τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζει η κτηνοτροφία στη χώρα μας, αλλά χρησιμοποιείται και ως ευκαιρία για να καταργηθούν υπηρεσίες και οργανισμοί που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην επίλυση προβλημάτων.
Το Σχέδιο Νόμου δεν υπηρετεί κανένα από τους κεντρικούς στόχους που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην θετική προοπτική της κτηνοτροφίας στη χώρα μας και απλά επιδιώκει διευθετήσεις για εξυπηρέτηση κομματικών ή άλλων συμφερόντων.
Κάθε μέρα γίνεται περισσότερο εμφανής η προσπάθεια να απεμπλακεί το Δημόσιο από αρμοδιότητες και υποχρεώσεις που αφορούν τον Αγροτικό Τομέα και τις οποίες το ίδιο θα πρέπει να καλύπτει θεσμικά και οικονομικά αν θέλει να συμβάλει αποτελεσματικά στη στήριξη των αγροτών.
Δημιουργεί για το σκοπό αυτό Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου για τους αγρότες, χωρίς τους αγρότες, προκειμένου να λειτουργούν ως υποκατάστατο του Υπουργού, αφού ο ίδιος διορίζει ακόμα και το Νομικό σύμβουλο και όχι το Διοικητικό Συμβούλιο.
Η κτηνοτροφία διαλύεται και το Υπουργείο περί άλλων τυρβάζει επιβαρύνοντας ακόμα περισσότερο τους κτηνοτρόφους με την επιβολή ειδικής εισφοράς για το ισοζύγιο του κρέατος.
Προς την κατεύθυνση αυτή τροποποιεί υφιστάμενες υπουργικές αποφάσεις με νόμο, (άρθρο 3) και επιβάλει δυσκαμψία στην επίλυση θεμάτων που αφορούν τις κτηνοτροφικές και πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις , χωρίς να λαμβάνει καμιά μέριμνα για υφιστάμενες εγκαταστάσεις οι οποίες δεν έχουν τις επιβαλλόμενες από το νόμο άδειες και διατρέχουν τον κίνδυνο να μην παίρνουν ενισχύσεις.
Σε αντίθεση με τα παραπάνω καταργεί το Ινστιτούτο Γουννοφόρων ζώων επειδή δεν το λειτούργησε και ιδρύει Κέντρο Εφαρμοσμένης Εκτροφής Γουννοφόρων ζώων του οποίου τους σκοπούς και τις αρμοδιότητες δεν προσδιορίζει αλλά τις παραπέμπει σε προεδρικό Διάταγμα ενώ αυτές προσδιορίζονται με ακρίβεια στο νόμο που καταργεί και όλα αυτά για να κερδίσει χρόνο η Κυβέρνηση και να μην υποχρεωθεί να προχωρήσει άμεσα στη λειτουργία του Κέντρου όπως οι ανάγκες επιβάλουν.
Η εξυπηρέτηση σκοπιμοτήτων και η αδιαφορία για τη Δημόσια υγεία είναι πρωτοφανής αφού αφαιρούνται από τον Ελληνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.), ο έλεγχος των προσθετικών στις ζωοτροφές με αποτέλεσμα να μην υπάρχει έλεγχος στη πράξη και γεννούνται εύλογα τα ερωτήματα, ποιοι θα εξυπηρετηθούν; θα προκύψουν προβλήματα για τη Δημόσια υγεία;
Η προβολή της μερικής διεύρυνσης των κινδύνων κάλυψης, στην ουσία αποσκοπεί να περάσει ανώδυνα η αποδιοργάνωση των Γεωργικών Ασφαλίσεων με την κατάργηση της Επικουρικής Προαιρετικής Ασφάλισης και τον κίνδυνο από 1-1-2010 και μετά να μειωθούν στο 50% οι αποζημιώσεις στους αγρότες και κτηνοτρόφους σύμφωνα με τον Κανονισμό 1857/06.
Η επαναφορά λογικής και πρακτικών της προπερασμένης εικοσαετίας για εθνικοποίηση της Αγροτικής Πολιτικής εξυπηρετεί τους μεγάλους της Ευρώπης και τα διεθνή συμφέροντα που θέλουν να περιορίσουν τον προστατευτισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και να καταργήσουν την Κ.Α.Π. σε βάρος των αγροτών των μικρών κρατών.
Η επικαλούμενη μη λειτουργία του οργανισμού αντασφάλισης «ΟΑΣΙΣ» αποτελεί μομφή για την ίδια την Κυβέρνηση της Ν.Δ. που δυο φορές διαπραγματεύτηκε στην Ε.Ε. «το ετήσιο πρόγραμμα γεωργικών ασφαλίσεων» και το οποίο στη συνέχεια εγκατέλειψε.
Ο περιορισμός των εκπροσώπων των αγροτών στα όργανα Διοίκησης κυρίως του ΕΛΓΑ, επιβεβαιώνει τις καταγγελίες για αποφάσεις που αφορούν τους αγρότες χωρίς τη συμμετοχή τους προκειμένου να μην γίνονται γνωστές οι επιλεκτικές αποφάσεις για καλύψεις ζημιών κατ’εξαίρεση, μόνο με βάση πελατειακές και κομματικές επιλογές.
Η πρόσθετη ειδική εισφορά στο κρέας και στα τυροκομικά προϊόντα μαζί με αυτή που αφορά το γάλα, έστω και αν μειώνεται για λόγους εντυπώσεων, αποτελεί μια επιπλέον επιβάρυνση των κτηνοτρόφων τη στιγμή που οι ίδιοι Υπουργοί με Κ.Υ.Α 322946/6-9-2007 , δέκα μήνες πριν είχαν ρυθμίσει την καθιέρωση ισοζυγίου στο κρέας, χωρίς να την υλοποιήσουν στην πράξη.
Τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν σύμφωνα με τους κρεοπώλες όλης της χώρας είναι πάρα πολλά, το αποτέλεσμα πολυέξοδο και επισφαλές , οι δε εμπλεκόμενοι κτηνοτρόφοι-τυροκόμοι-κρεωπόλες θα έχουν τεθεί εκτός των οργάνων που θα αποφασίζουν για τους ελέγχους και τη σωστή εφαρμογή των μέτρων που επιβάλλονται ενώ τα καρτέλ θα θριαμβεύσουν.
Επισφαλής και αμφιβόλου εφαρμογής θεωρείται η επιβολή εισφοράς στο εισαγόμενο γάλα εφ’ όσον αυτό είναι πιστοποιημένο, άρα έχει υποστεί τους ελέγχους, γιατί υπάρχει κίνδυνος να χαρακτηριστεί ως δασμός και να μην μπορεί να εισπραχθεί γι’ αυτό είναι εμφανής η επιφύλαξη και των ίδιων των Υπουργών που τους οδήγησε να προβλέψουν την εφαρμογή του μέτρου με Κ.Υ.Α. ενώ δεν κάνουν το ίδιο για το γάλα που παράγεται στην Ελλάδα.
Οι ευθύνες του κράτους μεταφέρονται σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου για να δημιουργηθεί ένα άλλο κομματικό κράτος αφού όλες οι θέσεις θα καλύπτονται ρουσφετολογικά. Καμιά αναφορά δεν γίνεται για εφαρμογή αξιοκρατικών διαδικασιών στην κάλυψη των 87 νέων θέσεων που δημιουργούνται.
Τα τοπικά Αγροτικά Κέντρα που δημιουργήθηκαν αποδεικνύεται καθημερινά ότι δεν μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη του αγροτικού τομέα και ο ερασιτεχνισμός για την οργανωτική δομή του Υπουργείου είναι εμφανής.
Πριν ακόμη αρχίσει η συζήτηση του Σχεδίου Νόμου στην Επιτροπή με παρέμβαση του ίδιου του Υπουργού άλλαξε η νέα δομή των Υπηρεσιών της περιφέρειας, πολλές από τις οποίες καλύπτουν περισσότερους του ενός νομούς και αποδυναμώνεται η νεοσύστατη Διεύθυνση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών πράγμα που θα υποχρεωθεί να γίνει και για άλλες υπηρεσίες, ενώ η πρώτη προτεραιότητα θα έπρεπε να είναι ο Οργανισμός του Υπουργείου.
Δυστυχώς ενώ θα έπρεπε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να είναι ένα επιτελικό Υπουργείο και πρότυπο αποκεντρωμένης λειτουργίας για την εκπόνηση όλων των πολιτικών που αφορούν τους αγρότες και την ελληνική περιφέρεια και την υλοποίηση από τους αποκεντρωμένους φορείς, παλινωδεί σε αποτυχημένα πρότυπα της προπερασμένης εικοσαετίας για τα οποία πλέον δεν υπάρχει καμιά προοπτική ούτε τεκμηρίωση για την διατήρησή τους.
Είναι αναγκαία η συνταγογράφηση των κτηνιατρικών φαρμάκων αλλά πρέπει να υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ συνταγογραφούντος και πωλητή κτηνιατρικών φαρμάκων.
Όσον αφορά την κάλυψη του κόστους ενεργοποίησης από το 2009 των ατομικών δικαιωμάτων, πάρα το ότι σύμφωνα με έγγραφα του Υπουργείου δεν ήταν δυνατή, πρέπει να καλυφθεί συνολικά και άμεσα γιατί η επιβάρυνση είναι αρκετά μεγάλη για τους αγρότες που δισαπιστώνουν καθημερινή μείωση των εισοδημάτων τους.
Οι δήθεν ρυθμίσεις για τον χαρακτηρισμό εξαρχής όλων των δασικών εκτάσεων αλλά και η υποχρεωτική παραπομπή όλων των περιπτώσεων στην πρωτοβάθμια Επιτροπή υποδηλώνει πρόθεση αποχαρακτηρισμού κάποιων εκτάσεων γι’αυτό και η επίκληση της διατύπωσης «οποιασδήποτε πραγματικής ή νομικής αιτίας» αλλά και η κατάργηση της διαχείρισης μιας αναδασωθείσας έκτασης σύμφωνα με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.
Παρά την προσπάθεια απόκρυψης, είναι εμφανής η εισαγωγή ρυθμίσεων που θα καταστρατηγούν από το παράθυρο τα άρθρα 24 και 117 Συντάγματος, ενώ οι υπηρεσίες του Υπουργείου παραμερίζονται και ο εισηγητής αυτών των ρυθμίσεων παραμένει άγνωστος.
Η κατάργηση του Π.Δ. 283/1989 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 106/1992 που αφορούν τα έργα των Συνεταιρισμών, θα συμβάλει ακόμη περισσότερο στην απαξίωση του Συνεταιριστικού Κινήματος αφού δεν θα υπάρχει νομικό πλαίσιο που θα κατοχυρώνει τα δικαιώματα του απλού συνεταίρου αλλά και να συμβάλει στην επιβολή διαφάνειας.
Από τα παραπάνω και άλλα πολλά που θα μπορούσαν να επισημανθούν προκύπτει αβίαστα το συμπέρασμα ότι η κυβερνητική πολιτική στον αγροτικό τομέα και ιδιαίτερα στον κλάδο της κτηνοτροφίας είναι ευκαιριακή, ελλειμματική, χωρίς στοχεύσεις και κυρίως δεν έχει τη δυνατότητα να δρομολογήσει θετικές εξελίξεις για παραγωγή άριστων προϊόντων που μπορούν να παραχθούν και τα οποία υποκαθίστανται από εισαγόμενα με τεράστιο κόστος για την εθνική οικονομία.

* ο Μανόλης Σοφ. Στρατάκης
είναι Βουλευτής Ν. Ηρακλείου
και εισηγητής του ΠΑΣΟΚ για το
Σχέδιο Νόμου της Κτηνοτροφίας