Άρση αδικίας στους αποφοιτήσαντες από τα ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ το 2009 και κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων

Αριθμός πρωτ: 7191
Ημερομηνία κατάθεσης: 2/12/2010

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Άρση αδικίας στους αποφοιτήσαντες από τα ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ το 2009 και κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων.

Με τις νομοθετικές πρωτοβουλίες της προηγούμενης κυβέρνησης και ειδικότερα με τον Ν.3475/2006 προκλήθηκε μια μεγάλη αδικία σε βάρος των αποφοιτησάντων το 2009 από τα ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ.
Η κατάργηση του Β΄ κύκλου σπουδών στέρησε από τους αποφοίτους αυτής της χρονιάς την δυνατότητα να αποκτήσουν τίτλο σπουδών ισότιμο του Απολυτηρίου Λυκείου.
Οι απόφοιτοι αυτής της κατηγορίας δεν έχουν καμία κατοχύρωση κυρίως όταν για το επάγγελμα που έχουν επιλέξει δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία κατοχύρωσης των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Η κ. Υπουργός:
Με ποιές παρεμβάσεις προτίθεται να άρει αυτή την αδικία και μέχρι πότε προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί η κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων των ΕΠΑΣ μαθητείας.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης