Άρση της αδικίας μη χορήγησης ειδικών επιδομάτων στους εκπαιδευτικούς Μηχανικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός πρωτ: 15484
Ημερομηνία κατάθεσης: 4/3/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
2) ΠΕΧΩΔΕ
3) ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Άρση της αδικίας μη χορήγησης ειδικών επιδομάτων στους εκπαιδευτικούς Μηχανικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Στους εκπαιδευτικούς Μηχανικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, από τη μια μεριά δεν χορηγούνται τα ειδικά επιδόματα των Ν. 2166/93, Ν.2430/96 και Ν.3554/07 και από την άλλη λόγω των υψηλών εισφορών στο ΤΣΜΕΔΕ, οι μηνιαίες κρατήσεις στις οποίες υποχρεούται να καταβάλουν είναι σαφώς υψηλότερες από τις κρατήσεις που γίνονται στους υπόλοιπους καθηγητές, οι οποίοι είναι ασφαλισμένοι μόνο στο Δημόσιο, με αποτέλεσμα να είναι από τους πλέον χαμηλόμισθους εκπαιδευτικούς.
Επειδή και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος εισηγείται τη χορήγηση στους εκπαιδευτικούς μηχανικούς επιδόματος, ανάλογο με εκείνο που λαμβάνουν οι υπόλοιποι Μηχανικοί του Δημοσίου, ανεξάρτητα αν ασχολούνται ή όχι με τα Δημόσια έργα.
Επειδή είναι ανάγκη να αντιμετωπισθούν οι υψηλές κρατήσεις που κάνει το ΤΣΜΕΔΕ από τους μηχανικούς εκπαίδευσης.
Επειδή το ΥΠΕΧΩΔΕ σχετικά με το σοβαρό αυτό θέμα ισχυρίζεται ότι δεσμεύεται από την υπάρχουσα νομολογία, η οποία δεν επιτρέπει τη χορήγηση των επιδομάτων στους εκπαιδευτικούς Μηχανικούς, ενώ είναι γνωστό ότι έχει δεσμευτεί στο παρελθόν και ότι μπορεί και πρέπει να τροποποιήσει τη σχετική ρύθμιση για λόγους δικαιοσύνης,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
Εάν προτίθενται να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου με νέα νομοθετική ρύθμιση να άρουν τη μισθολογική αδικία σε βάρος των εκπαιδευτικών μηχανικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης