Έγκαιρη ανακοίνωση του χρόνου και της εξεταστέας ύλης του διαγωνισμού των εκπαιδευτικών

Αριθμός πρωτ: 3634
Ημερομηνία κατάθεσης: 20/12/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκαιρη ανακοίνωση του χρόνου και της εξεταστέας ύλης του διαγωνισμού των εκπαιδευτικών.

Αγωνιούν χιλιάδες εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να λάβουν μέρος στον επικείμενο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ το 2008. Οι εκπαιδευτικοί διατυπώνουν το αίτημα αυτή τη φορά να ενημερωθούν έγκαιρα για το χρόνο, τους όρους και την εξεταστέα ύλη του διαγωνισμού των εκπαιδευτικών, αφού δεν υπάρχει και κανένας λόγος το ΑΣΕΠ να μην τα ανακοινώνει από τώρα.
Επίσης ζητούν να αποσαφηνιστεί το τι πρόκειται να γίνει σχετικά με τις τεχνικές ειδικότητες, καθώς δεν αποτελούσαν μέρος του προηγούμενου διαγωνισμού. Το Υπουργείο Παιδείας είχε δεσμευτεί για ξεχωριστό διαγωνισμό, ωστόσο από το ΑΣΕΠ δεν υπάρχει καμία επιβεβαίωση.
Επειδή το Υπουργείο οφείλει να δημοσιοποιήσει έγκαιρα το σύνολο των ειδικοτήτων που θα μπορούν να συμμετέχουν στο διαγωνισμό, βάζοντας τέλος στην αγωνία διαφόρων ειδικοτήτων, όπως της Πληροφορικής, που επίσης δεν είχαν συμπεριληφθεί στο διαγωνισμό του 2007.
Επειδή η ύλη που καλούνται οι εκπαιδευτικοί να καλύψουν είναι εκτεταμένη και θα πρέπει να έχουν τον απαραίτητο χρόνο προετοιμασίας, ενώ θα πρέπει να δίνεται ευκαιρία σε όλες τις ειδικότητες να διεκδικούν μια θέση στο Δημόσιο σύστημα εκπαίδευσης,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:

1) Αν προτίθεται να δώσει εντολή προκειμένου να δημοσιοποιηθεί άμεσα ο χρόνος, οι όροι, οι ειδικότητες και η εξεταστέα ύλη του διαγωνισμού ΑΣΕΠ των εκπαιδευτικών προκειμένου να λάβει τέλος η αγωνία χιλιάδων εκπαιδευτικών.
2) Αν προτίθεται να συμπεριλάβει όλες τις ειδικότητες στον επικείμενο διαγωνισμού ΑΣΕΠ των εκπαιδευτικών ή αν πρόκειται να διεξαχθεί ξεχωριστός διαγωνισμός εντός του έτους για τις τεχνικές ειδικότητες.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ