Έκδοση οικοδομικών αδειών στον οικισμό Αγάκου Μετόχι Δήμο Γαζίου Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 6271
Ημερομηνία κατάθεσης: 13/2/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΘΕΜΑ: Έκδοση οικοδομικών αδειών στον οικισμό Αγάκου Μετόχι Δήμο Γαζίου Ηρακλείου.

Την έκδοση οικοδομικών αδειών με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για πυκνοδομημένες περιοχές, στις οποίες δεν έχει ολοκληρωθεί η πράξη εφαρμογής, ζητούν οι κάτοικοι του οικισμού Αγάκου Μετόχι Δήμου Γαζίου Ηρακλείου.
Όπως οι ίδιοι επισημαίνουν, από το 1997 έγινε αποτύπωση για την εκπόνηση πολεοδομικής μελέτης του οικισμού, η οποία ολοκληρώθηκε σε εύλογο χρονικό διάστημα και την 1η Μαρτίου 2003 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Έκτοτε, και μέχρι την ολοκλήρωση της πράξης εφαρμογής του Σχεδίου Πόλης, δεν επετράπη η έκδοση οικοδομικών αδειών στην περιοχή.
Ωστόσο η πράξη εφαρμογής του Σχεδίου Πόλης, 4,5 χρόνια μετά, ανατέθηκε σε ανάδοχο μελετητή, ο οποίος δήλωσε ό,τι χρειάζεται εκ νέου αποτύπωση, διότι έχει παρέλθει δεκαετία από την αρχική και έχουν αλλάξει τα δεδομένα της περιοχής.
Επειδή η ολοκλήρωση της πράξης εφαρμογής ίσως υπερβεί τη δεκαετία.
Επειδή ο ρυθμός ανάπτυξης της περιοχής είναι ραγδαίος και η μη ολοκλήρωση του Σχεδίου Πόλης θα έχει δυσμενέστατες συνέπειες για την ποιότητα ζωής των κατοίκων του οικισμού,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Αν προτίθεται να κάνει δεκτό το αίτημα των κατοίκων του οικισμού Αγάκου Μετόχι Δήμου Γαζίου Ηρακλείου και να ισχύσει, αναφορικά με τις οικοδομικές άδειες, στην περιοχή τους άμεσα, η οποία έχει χαρακτηρισθεί αραιοδομημένη από το 1985, ό,τι ισχύει στα πυκνοδομημένα τμήματα άλλων περιοχών που δεν έχει ολοκληρωθεί η πράξη εφαρμογής.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ