Έκθεση καταπέλτης του ΟΟΣΑ για το κόστος και τις δαπάνες στην Υγεία στη χώρα μας

Αριθμός πρωτ: 502
Ημερομηνία κατάθεσης: 19/7/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ : Έκθεση καταπέλτης του ΟΟΣΑ για το κόστος και τις δαπάνες στην Υγεία στη χώρα μας.

Η έκθεση του ΟΟΣΑ για την υγεία το 2007 αποτελεί καταπέλτη για τη χώρα μας, αφού βρίσκεται στην πρώτη θέση όσον αφορά στις ιδιωτικές δαπάνες και στην τελευταία θέση όσον αφορά στη δημόσια δαπάνη για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, οι Έλληνες βρίσκονται στην πρώτη θέση σχετικά με τις ιδιωτικές δαπάνες στην υγεία, καθώς το 57% επί των συνολικών ιατρικών δαπανών καταβάλλεται από το εισόδημα των ασθενών και των οικογενειών τους.
Επιπλέον, η δημόσια δαπάνη για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στη χώρα μας μειώνεται τα τελευταία χρόνια και ανέρχεται μόλις στο 43%, ποσοστό που μας κατατάσσει ως χώρα στην τελευταία θέση, σύμφωνα με την έκθεση του ΟΟΣΑ.
Επειδή η ιδιωτική δαπάνη για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη συνεχώς αυξάνει με ολοένα και μεγαλύτερους ρυθμούς, ενώ οι δεσμεύσεις της Κυβέρνησης για αύξηση των κονδυλίων στην υγεία παρέμειναν γράμμα κενό περιεχομένου,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
Εάν προτίθενται να αυξήσουν τα κονδύλια για την υγεία προκειμένου να αντιμετωπιστεί άμεσα η μεγάλη διαφορά μεταξύ ιδιωτικών δαπανών και δημόσιας δαπάνης για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στη χώρα μας.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης