Έκτακτη εισφορά επί δικαίων και αδίκων

Αριθμός πρωτ: 1583
Ημερομηνία κατάθεσης: 6/7/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Έκτακτη εισφορά επί δικαίων και αδίκων.

Πολλοί από τους συνταξιοδοτηθέντες τα τελευταία χρόνια, των οποίων οι συντάξεις τους αλλά και άλλες παροχές που δικαιούνται καθυστέρησαν πάνω από δύο χρόνια για να τους χορηγηθούν, καλούνται να πληρώσουν έκτακτη εισφορά μέχρι και δύο χιλιάδες (2000) ευρώ επειδή όλες οι παροχές των τελευταίων χρόνων θεωρούνται εισοδήματα μιας χρονιάς.
Επειδή για πολλούς συνταξιούχους αυτό αποτελεί κατάφορη αδικία και οφείλεται αποκλειστικά στην ολιγωρία της πολιτείας, αφού εισοδήματα δύο και τριών χρόνων παρουσιάζονται ως εισόδημα μιας χρονιάς.
Επειδή, η έκτακτη εισφορά που καλούνται να πληρώσουν αυτές οι κατηγορίες συνταξιούχων αποτελεί μια πρόσθετη επιβάρυνση την οποία στη πράξη αδυνατούν να καλύψουν και δικαιολογημένα αγανακτούν,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ.Υπουργός:
Εάν προτίθεται να δώσει εντολή ώστε εισοδήματα περισσότερων του ενός χρόνων τα οποία από ολιγωρία της πολιτείας δεν είχαν αποδοθεί έγκαιρα, να πληρώσουν εισφορά ανάλογα με το ύψος του ετήσιου εισοδήματος.

Ο Ερωτών βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης