Έλεγχος οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας συστήνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Αριθμός πρωτ: 18732
Ημερομηνία κατάθεσης: 6/5/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Έλεγχος οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας συστήνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τον αυστηρό έλεγχο των οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας συστήνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη μετάβαση σε ένα αυστηρότερο ρυθμιστικό πλαίσιο, προκειμένου να αποφευχθεί στο μέλλον η αστοχία προβλέψεων όπως συνέβη με τον πιστωτικό κίνδυνο από τα τοξικά ομόλογα και τα παρεμφερή προϊόντα, τα οποία προκάλεσαν την πρόσφατη οικονομική κρίση.
Επειδή κρίνεται επιβεβλημένη η βελτίωση του καθεστώτος εποπτείας των οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την συνεργασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ρυθμιστικών Αρχών των Αγορών Κινητών Αξιών με τις εθνικές αρχές,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί, τόσο σε εθνικό όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον επαρκή έλεγχο των οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας για την αποφυγή οικονομικών κινδύνων στο μέλλον.

Ο Ερωτών βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης