Έλεγχος στατικότητας στα σχολεία του Νομού Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 3045
Ημερομηνία κατάθεσης: 3/8/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Έλεγχος στατικότητας στα σχολεία του Νομού Ηρακλείου.

Με την 1162/29-6-09 Ερώτησή μου, στην οποία δεν έχω λάβει μέχρι σήμερα καμιά απάντηση, είχα επισήμανει την έντονη ανησυχία που επικρατεί στους γονείς των μαθητών του 6ου και 44ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου, καθώς έπειτα από τις εργασίες συντήρησης στο κτίριο που στεγάζει τα δύο σχολεία, διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν προβλήματα στατικότητας που χρίζουν άμεσης επιδιόρθωσης.
Ωστόσο, σοβαρά προβλήματα παρουσιάζουν και άλλα σχολικά κτίρια στο Νομό Ηρακλείου και για το λόγο αυτό οι αρμόδιοι τοπικοί φορείς ζητούν τον έλεγχο στατικότητας σε όλα τα σχολεία του νομού, πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.
Επειδή το θέμα προβάλλει εκ νέου ο τοπικός τύπος, αλλά και η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και ο Δήμος Ηρακλείου προτίθενται να συμβάλλουν σε μία τέτοια προσπάθεια.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ.Υπουργός:
1) Εάν προτίθεται να συμβάλλει στον έλεγχο στατικότητας όλων των σχολείων του νομού και
2) Αν προτίθεται να εγκρίνει τις απαραίτητες πιστώσεις για την αποκατάσταση των σοβαρών ζημιών στο κτίριο που στεγάζει το 6ο και 44ο Δημοτικό Σχολείο αλλά και σε όλα τα σχολεία που παρουσιάζουν προβλήματα.

Ο Ερωτών βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης