Έλεγχος υγείας της ΚΑΠ

Αριθμός πρωτ: 3047
Ημερομηνία κατάθεσης: 3/8/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Έλεγχος υγείας της ΚΑΠ.

Όπως είχα επισημάνει με την με αρ.πρωτ. 342/17-6-09 Ερώτησή μου, η 1η Αυγούστου 2009 ήταν η καταληκτική ημερομηνία για τη χώρα μας σχετικά με το πώς θα εφαρμοστεί η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική, με βάση τις ρυθμίσεις που υιοθετήθηκαν τον περασμένο χρόνο με τον έλεγχο υγείας (check up) της ΚΑΠ.
Μόλις στις 31 Ιουλίου, λίγες δηλαδή ώρες πριν λήξει η προθεσμία, το ΥΠΑΑΤ ανακοίνωσε τα μέτρα που θα εφαρμόσει η Ελλάδα, χωρίς όμως την προηγούμενη ενημέρωση των φορέων των αγροτών.
Όπως τονίζει σε ανακοίνωσή της η ΓΕΣΑΣΕ, οι αποφάσεις του Υπουργείου, δεν αποτελούν προϊόν ουσιαστικού διαλόγου με τους άμεσα ενδιαφερόμενους, σε αντίθεση με ό,τι συνέβη στις άλλες χώρες-μέλη της Ε.Ε.
Επειδή, σύμφωνα με την ΓΕΣΑΣΕ, το ΥΠΑΑΤ αποφάσισε τη μεταφορά πόρων από το εισόδημα του αγρότη σε άλλες δράσεις, που ισοδυναμούν με παρακράτηση του 5,3% των άμεσων ενισχύσεων.
Επειδή, το Υπουργείο εμφανίζεται ανύμπορο να πάρει σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον του αγροτικού τομέα, που θα δρομολογούσαν νέες προοπτικές στον τρόπο εφαρμογής της ΚΑΠ, όπως για παράδειγμα την ενίσχυση των κατ’ επάγγελμα αγροτών κλπ.
Επειδή, η ΓΕΣΑΣΕ κάνει λόγο για προσπάθεια της κυβέρνησης να αναδιανείμει τη φτώχεια των αγροτών, αντί να αγωνιστεί για αύξηση των πόρων του Κοινοτικού Προϋπολογισμού.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ.Υπουργός
Με ποιό τρόπο προτίθεται να αποκαταστήσει τις αδικίες εφαρμογής της ΚΑΠ, αφού δεν υιοθέτησε έστω μέρος από τις προβλεπόμενες θεραπειες στον έλεγχο υγείας.

Ο Ερωτών βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης