Έλλειψη γιατρού στο κολυμβητήριο Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 17376
Ημερομηνία κατάθεσης: 7/4/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
2) ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Θέμα: Έλλειψη γιατρού στο κολυμβητήριο Ηρακλείου.

Σοβαρό πρόβλημα δημιουργείται στους πολίτες που χρησιμοποιούν το δημόσιο κολυμβητήριο στο Ηράκλειο καθώς δεν υπάρχει ο απαραίτητος γιατρός αλλά και το ανάλογο νοσηλευτικό προσωπικό.
Επειδή η έλλειψη γιατρού στο κολυμβητήριο θέτει σε κίνδυνο τις ζωές όσων το χρησιμοποιούν και είναι χρέος τη Πολιτείας να φροντίσει άμεσα για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
Εάν προτίθενται να προβούν άμεσα στην τοποθέτηση ιατρού και του απαιτούμενου νοσηλευτικού προσωπικού στο κολυμβητήριο Ηρακλείου.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης