Έλλειψη δικτυακού τόπου δημοσιοποίησης των δικαιούχων κονδυλίων του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ στην Ελλάδα

Αριθμός πρωτ: 18424
Ημερομηνία κατάθεσης: 30/4/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Έλλειψη δικτυακού τόπου δημοσιοποίησης των δικαιούχων κονδυλίων του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 259/2008, θα πρέπει μέχρι τις 30/4 κάθε έτους, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να δημοσιοποιούν σε δικτυακό τόπο τα ονόματα των δικαιούχων κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).
Η δημοσιοποίηση των στοιχείων εφαρμόζεται στις δαπάνες του ΕΓΤΕ που πραγματοποιήθηκαν από τις 16/10/2007 και στις δαπάνες του ΕΓΤΑΑ που πραγματοποιήθηκαν από την 1/1/2007.
Μάλιστα, η δημοσιοποίηση των στοιχείων στον δικτυακό τόπο θα πρέπει να γίνεται μέσω του Διαδικτύου με τη μορφή εργαλείου αναζήτησης το οποίο εξασφαλίζει ότι το ευρύ κοινό είναι σε θέση να τα συμβουλευθεί.
Μέχρι σήμερα, όμως, το Υπουργείο δεν έχει προβεί σε καμία ενέργεια για την εφαρμογή του εν λόγω Κανονισμού, με ό,τι κι αν αυτό συνεπάγεται για την ενδεχόμενη επιβολή κυρώσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Επειδή είχα ήδη αναφερθεί στο θέμα με την 9128/26-3-2008 Ερώτησή μου.
Επειδή η μη δημοσιοποίηση υποκρύπτει δόλο και επιβεβαιώνει τις φήμες για παράνομες κατανομές δικαιωμάτων,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Πότε πρόκειται να προβεί στη δημοσιοποίηση των δεδομένων που προβλέπει ο κανονισμός (ΕΚ) 259/2008 στο διαδίκτυο.

Ο ερωτών βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης