Έλλειψη δωρητών οργάνων και μικρός αριθμός μεταμοσχεύσεων στην Ελλάδα

Αριθμός πρωτ: 8082
Ημερομηνία κατάθεσης: 6/3/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ : Έλλειψη δωρητών οργάνων και μικρός αριθμός μεταμοσχεύσεων στην Ελλάδα.

Επιτακτική προβάλλει η ανάγκη λήψης μέτρων και πρωτοβουλιών προκειμένου να αυξηθεί ο αριθμός δωρητών οργάνων στη χώρα μας και οι μεταμοσχεύσεις.
Όπως είχα επισημάνει και με την 4675/17-1-08 Ερώτησή μου, σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ), το 2007 πραγματοποιήθηκαν 140 μεταμοσχεύσεις συμπαγών οργάνων έναντι 178 το 2006, γεγονός που καταδεικνύει ότι υπήρξε μείωση της τάξης του 21%.
Η Ελλάδα εξακολουθεί να καταλαμβάνει μία από τις τελευταίες θέσεις μεταξύ των Ευρωπαϊκών χωρών όσον αφορά στις δωρεές οργάνων, μη καλύπτοντας σε καμία περίπτωση τις υφιστάμενες ανάγκες για μεταμοσχεύσεις.
Σύμφωνα με τον Παγκρήτιο Σύλλογο Δωρητών Οργάνων, η έλλειψη δωρητών οφείλεται στην έλλειψη πληροφόρησης, στην άρνηση των ανθρώπων να συμφιλιωθούν με την ιδέα της δωρεάς οργάνων, αλλά και στη μη αξιοποίηση των ανθρώπων που θα μπορούσαν δυνητικά να γίνουν δότες, λόγω έλλειψης οργάνωσης και συντονισμού του συστήματος της κρατικής μηχανής.
Επειδή, όπως επισημαίνεται, είναι αναγκαία η ανάληψη όλων των αναγκαίων δράσεων από την πολιτεία προκειμένου οι πολίτες να ενημερωθούν σωστά και να ξεπεραστούν τα όποια προβλήματα συντελούν στην έλλειψη δωρητών και στο μικρό αριθμό των μεταμοσχεύσεων που πραγματοποιούνται στη χώρα,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Ο κ. Υπουργός:
Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί και με ποιο χρονοδιάγραμμα προκειμένου να αυξηθεί ο αριθμός δωρητών οργάνων και η μεταμοσχευτική δραστηριότητα στη χώρα μας, η οποία σήμερα καταλαμβάνει μία από τις τελευταίες θέσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ