Έλλειψη Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την εξοικονόμηση ενέργειας

Αριθμός πρωτ: 4294
Ημερομηνία κατάθεσης: 11/1/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2) ΠΕΧΩΔΕ

ΘΕΜΑ: Έλλειψη Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την εξοικονόμηση ενέργειας.

Σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία 2006/32 η Ελλάδα ήταν υποχρεωμένη να καταρτίσει έως τις 30 Ιουνίου 2007 Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την εξοικονόμηση ενέργειας, όπως ενημερώνει η WWF. Το Υπουργείο Ανάπτυξης παρά τη δέσμευσή του για κατάρτιση του Σχεδίου Δράσης ως το τέλος του 2007, εν τούτοις δεν το έχει πράξει.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κινήσει για άλλη μια φορά διαδικασίες για παραπομπή της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εξαιτίας της καθυστέρησης υποβολής του Σχεδίου Δράσης, που αφορά τη δημιουργία θεσμικού πλαισίου προκειμένου η εγχώρια κατανάλωση ενέργειας να μειωθεί κατά 9% για την περίοδο 2008-2016. Αν και δεν είναι η πρώτη φορά που η Ελλάδα καθυστερεί να εφαρμόσει οδηγίες της ΕΕ ή να ενσωματώσει κοινοτικές οδηγίες στο Εθνικό Δίκαιο σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον, η συγκεκριμένη καθυστέρηση δείχνει επιπλέον και την αδιαφορία της χώρας μας να λάβει ουσιαστικά μέτρα για την κλιματική αλλαγή, τις μειώσεις εκπομπών καυσαερίων και την εξοικονόμηση ενέργειας.
Επειδή μέσα στον Ιανουάριο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ανακοινώσει τα βασικά σημεία του νέου ενεργειακού πακέτου και αυτό είναι μια ευκαιρία για την Ελλάδα να συμπορευτεί με τα άλλα κράτη μέλη σε ζητήματα που αφορούν το περιβάλλον,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:

1) Αν προτίθενται, σε εφαρμογή των οδηγιών της ΕΕ, να καταρτίσουν Σχέδιο Δράσης για την εξοικονόμηση ενέργειας πριν καταδικαστεί η χώρα μας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την καθυστέρηση που παρατηρείται.
2) Σε ποια μέτρα προτίθενται να προβούν ώστε η Ελλάδα, ενόψει και της ανακοίνωσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των βασικών σημείων σχετικά με το νέο ενεργειακό πακέτο, να ξεφύγει από τις αναπτυξιακές πολιτικές του παρελθόντος και να εναρμονιστεί με τις παγκόσμιες επιταγές για την προστασία του περιβάλλοντος.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΕΧΩΔΕ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ