Έλλειψη εκπαιδευτικού στα Νηπιαγωγεία Τυμπακίου στο Νομό Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 5943
Ημερομηνία κατάθεσης: 7/2/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Έλλειψη εκπαιδευτικού στα Νηπιαγωγεία Τυμπακίου στο Νομό Ηρακλείου.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα νηπιαγωγεία Τυμπακίου στο Νομό Ηρακλείου, αφού υπάρχει μόνο μια νηπιαγωγός, που δεν καλύπτει τις υπάρχουσες ανάγκες.
Κατά τη φετινή σχολική περίοδο γράφτηκαν πολλά παιδιά στα νηπιαγωγεία του Τυμπακίου, τόσο στο πρωινό όσο και στο ολοήμερο, έτσι δημιουργήθηκε ένα νέο τμήμα, το οποίο είχε ανάγκη από δύο νηπιαγωγούς (μια για το πρωί και μια για το απόγευμα).Παρόλα αυτά, διορίστηκε μόνο μια νηπιαγωγός, η οποία ανέλαβε το απογευματινό τμήμα.
Επειδή οι μαθητές αυτού του τμήματος μοιράζονται στα άλλα τμήματα του σχολείου, προκειμένου να παρακολουθήσουν το μάθημά τους, παρά το γεγονός ότι σύμφωνα με τους αρμόδιους η λύση αυτή δόθηκε σαν προσωρινή και έχουν περάσει ήδη έξι μήνες από την έναρξη της σχολικής χρονιάς.
Με δεδομένη την έλλειψη και δεύτερης νηπιαγωγού στο Τυμπάκι, σε συνδυασμό με το μεγάλο αριθμό αδιόριστων νηπιαγωγών,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Ο κ. Υπουργός:
Εάν προτίθεται άμεσα να προβεί στο διορισμό νηπιαγωγού στο νηπιαγωγείο Τυμπακίου, προκειμένου να δοθεί λύση στο μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή, καθώς υπάρχει μια μόνο νηπιαγωγός τόσο για το απογευματινό όσο και το πρωινό τμήμα, παρόλο που αυτή η λύση είχε επιλεγεί ως προσωρινή.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ