Έλλειψη εκπαιδευτικού στο Νηπιαγωγείο Τεφελίου και κτιριακό πρόβλημα νηπιαγωγείου Λιγορτύνου Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 6504
Ημερομηνία κατάθεσης: 18/2/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Έλλειψη εκπαιδευτικού στο Νηπιαγωγείο Τεφελίου και κτιριακό πρόβλημα νηπιαγωγείου Λιγορτύνου Ηρακλείου .

Αγανακτισμένοι είναι οι γονείς των παιδιών που φοιτούν στο Νηπιαγωγείο Τεφελίου, καθώς για περισσότερο από ένα μήνα παραμένει κλειστό λόγω έλλειψης εκπαιδευτικού.
Συγκεκριμένα το σχολείο παρέμεινε κλειστό μετά τις εορτές των Χριστουγέννων, οπότε και η εκπαιδευτικός του Νηπιαγωγείου Τεφελίου πήρε άδεια επαπειλούμενης κύησης. Τα έντεκα παιδιά αποφασίστηκε να μετακινούνται στο Νηπιαγωγείο Λιγορτύνου, όπως συμβαίνει μέχρι σήμερα, όπου φοιτούν επίσης έντεκα παιδιά, αν και αντιμετωπίζει έντονο κτιριακό πρόβλημα και έχει ελλιπή υλικοτεχνικό εξοπλισμό.
Επειδή περισσότεροι από τους μισούς μαθητές του Τεφελίου αναγκάστηκαν να διακόψουν την παρακολούθηση της υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής, καθώς οι γονείς αδυνατούν να μεταφέρουν καθημερινά τα παιδιά προς και από τη Λιγόρτυνο.
Επειδή το πρόβλημα της έλλειψης εκπαιδευτικού στο Τεφέλι είναι γνωστό, ωστόσο παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις των γονέων προς τους αρμοδίους, τίποτα δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα, αφού δεν χορηγούνται οι απαιτούμενες πιστώσεις.
Επειδή με επανειλημμένες Ερωτήσεις μου έχω επισημάνει τα κενά που εξακολουθούν να υφίστανται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση του Νομού Ηρακλείου, λίγους μήνες πριν το τέλος της φετινής σχολικής περιόδου.
Επειδή λύση πρέπει να δοθεί και στο κτιριακό πρόβλημα που αντιμετωπίζει το νηπιαγωγείο Λιγορτύνου, καθώς και στην έλλειψη υλικοτεχνικού εξοπλισμού.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Ο κ. Υπουργός:
Εάν προτίθεται να προβεί άμεσα στο διορισμό εκπαιδευτικού στο νηπιαγωγείο Τεφελίου, προκειμένου να μην αναγκαστούν να διακόψουν τη φοίτηση οι έντεκα μαθητές του σχολείου, καθώς και αν προτίθεται να προβεί στην επιχορήγηση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου για την επίλυση του κτιριακού προβλήματος που αντιμετωπίζει το νηπιαγωγείο Λιγορτύνου Ηρακλείου.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ