Έλλειψη ελέγχων και πρόκληση θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων στο Νομό Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 2915
Ημερομηνία κατάθεσης: 1/8/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Έλλειψη ελέγχων και πρόκληση θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων στο Νομό Ηρακλείου.

Το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου (Ε.Κ.Η.) επισημαίνει ότι είναι πολλά τα εργατικά ατυχήματα τα οποία συμβαίνουν στο Νομό το τελευταίο διάστημα και κρούει τον κώδωνα του κινδύνου στις αρμόδιες υπηρεσίες.
Τα εργατικά ατυχήματα που έχουν συμβεί το τελευταίο διάστημα στο Νομό Ηρακλείου είναι πολλά και εκτός αυτού πολλά από αυτά είναι θανατηφόρα.
Επειδή το Ε.Κ.Η. καταγγέλλει τα σοβαρά αυτά περιστατικά στην αρμόδια υπηρεσία, η οποία είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο της ασφάλειας των εργασιακών χώρων, ωστόσο τίποτα δεν δείχνει να βελτιώνεται καθώς υπάρχουν μόνο οκτώ υπάλληλοι για τις ανάγκες δύο Νομών, Ηρακλείου και Λασιθίου.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

H κ. Υπουργός:
Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να αντιμετωπιστεί το σοβαρό πρόβλημα της συχνής πρόκλησης εργατικών ατυχημάτων στο Νομό Ηρακλείου, πολλά από τα οποία είναι θανατηφόρα και εάν προτίθεται να στελεχώσει άμεσα με το απαραίτητο υπαλληλικό προσωπικό την αρμόδια υπηρεσία που ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία της ασφάλειας των χώρων εργασίας στο Νομό Ηρακλείου.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης