Έλλειψη ενιαίου θεσμικού πλαισίου για τις εγκρίσεις φυτοφαρμάκων και τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια υπολειμμάτων φυτοπροσταστατευτικών προϊόντων στα τρόφιμα

Αριθμός πρωτ: 7527
Ημερομηνία κατάθεσης: 3/5/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Έλλειψη ενιαίου θεσμικού πλαισίου για τις εγκρίσεις φυτοφαρμάκων και τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια υπολειμμάτων φυτοπροσταστατευτικών προϊόντων στα τρόφιμα.

Σοβαρότατα προβλήματα δημιουργούνται στους Έλληνες παραγωγούς από την έλλειψη ενιαίου θεσμικού πλαισίου για τις εγκρίσεις φυτοπροστατευτικών και τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια υπολειμμάτων των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στα τρόφιμα.
Επειδή οι παραγωγοί στα προϊόντα των οποίων ανιχνεύτηκαν υπολείμματα φυτοφαρμάκων, τα οποία αποσύρθηκαν γιατί υπερέβαιναν τα όχι επακριβώς προσδιορισμένα ανώτατα με αποτέλεσμα οι παραγωγοί να υποστούν τεράστιο οικονομικό κόστος και να αποκλειστούν τα προϊόντα τους από τις αγορές, όπως της Γερμανίας.
Επειδή η έλλειψη θεσμικού κοινοτικού πλαισίου έχει σαν αποτέλεσμα την αμφισβήτηση ήδη πιστοποιημένων προϊόντων από εμπορικές αλυσίδες που αποδέχονται μεθοδολογίες και πρότυπα αμφίβολης επιστημονικής βάσης, με αποτέλεσμα την άνιση μεταχείριση σε βάρος πολλών παραγωγών.
Επειδή υπάρχουν ήδη πρωτοβουλίες σε επίπεδο Ευρωκοινοβουλίου για τη δημιουργία κεντρικού θεσμικού πλαισίου

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Σε ποιες πρωτοβουλίες προτίθεται να προβεί στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να δημιουργηθούν οι βάσεις για ένα κεντρικό κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο για τη διαδικασία έγκρισης φυτοπροστατευτικών προϊόντων και αποδοχής το οποίο θα είναι δεσμευτικό για όλα τα κράτη μέλη, προκειμένου να αποφευχθούν τα προβλήματα διακίνησης των γεωργικών προϊόντων εντός της Ε.Ε

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης