Έλλειψη μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο χωροταξικό σχέδιο

Αριθμός πρωτ: 305
Ημερομηνία κατάθεσης: 9/7/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΧΩΔΕ

ΘΕΜΑ: Έλλειψη μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο χωροταξικό σχέδιο.

Η σπασμωδική και χωρίς ολοκληρωμένο σχεδιασμό προσπάθεια της Κυβέρνησης σχετικά με τη σύσταση του χωροταξικού σχεδιασμού καταδεικνύεται από την έλλειψη στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Σύμφωνα και με την απάντηση του αρμόδιου επιτρόπου κ. Σ. Δήμα σχετικά με το ζήτημα αυτό, η έλλειψη μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο χωροταξικό της χώρα μας καταδεικνύει τη βούληση της Κυβέρνησης για μη ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού, παρά το γεγονός ότι η εκπόνηση στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για όσα σχέδια καθορίζουν το πλαίσιο για μελλοντικές άδειες έργων προβλέπεται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία και παρά τις γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας αλλά και του ΔΣΑ.
Επειδή η στάση αυτή της Κυβέρνησης μόνο υπεύθυνη δεν μπορεί να χαρακτηριστεί για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα, όπως είναι το χωροταξικό σχέδιο της χώρα μας αφού η ανυπαρξία μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων μόνο δεσμευτικά αποτελέσματα σε μελλοντικές αναπτυξιακές άδειες δεν μπορεί να παράγει,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Εάν προτίθεται και με ποιο χρονοδιάγραμμα να καθορίσει την εκπόνηση στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για όσα σχέδια καθορίζουν το πλαίσιο για μελλοντικές άδειες έργων όπως προβλέπεται και από την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης