Έλλειψη προσωπικού στα ΕΛΤΑ Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 1679
Ημερομηνία κατάθεσης: 8/11/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έλλειψη προσωπικού στα ΕΛΤΑ Ηρακλείου.

Οι ελλείψεις προσωπικού και συγκεκριμένα διανομέων στα ΕΛΤΑ Ηρακλείου, έχουν ως αποτέλεσμα να παρατηρούνται καθυστερήσεις στην επίδοση της αλληλογραφίας και την καταβολή των συντάξεων του ΟΓΑ πολλών περιοχών της πόλης.
Μεταξύ αυτών και η Φορτέτσα, από την οποία, λόγω μη επάρκειας προσωπικού, απομακρύνθηκε ο ταχυδρομικός διανομέας, με αποτέλεσμα τις έντονες διαμαρτυρίες των κατοίκων της περιοχής.
Επειδή, όπως και παλαιότερα έχω επισημάνει, οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου στις οποίες προβαίνουν τα Ελληνικά Ταχυδρομεία προκειμένου να καλυφθούν οι πολλές κενές οργανικές θέσεις διανομέων δεν αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά το πρόβλημα, αφού ανά μερικούς μήνες, οπότε και λήγουν οι συμβάσεις, μένουν κενές εκ νέου οι θέσεις, με όλες τις συνεπαγόμενες δυσλειτουργίες στις διανομές.
Επειδή οι πολίτες παραπονούνται καθώς, εκτός των άλλων, καλούνται να πληρώσουν επανασυνδέσεις τηλεφώνων ή άλλων παροχών τους λογαριασμούς των οποίων ποτέ δεν έλαβαν ταχυδρομικώς,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:

Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να καλυφθούν όλες οι κενές οργανικές θέσεις διανομέων με μόνιμο προσωπικό και να σταματήσουν να παρατηρούνται οι σημαντικές καθυστερήσεις στη διανομή της αλληλογραφίας και στην καταβολή των συντάξεων του ΟΓΑ τόσο στη Φορτέτσα όσο και σε όλες τις περιοχές του Ηρακλείου.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης
ΑΠΑΝΤΗΣΗ