Έλλειψη προσωπικού στον Οργανισμό Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 13684
Ημερομηνία κατάθεσης: 5/6/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Έλλειψη προσωπικού στον Οργανισμό Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ Ηρακλείου.

Η έλλειψη προσωπικού στον Οργανισμό Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ περιοχής Ηρακλείου έχει δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα στη λειτουργία του τοπικού ασφαλιστικού φορέα.
Καθημερινά το λιγοστό υφιστάμενο διοικητικό, αλλά και ιατρικό, προσωπικό καταβάλει φιλότιμες και υπεράνθρωπες προσπάθειες για την καθημερινή εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων, καθώς και για τη διεκπεραίωση των τρεχουσών και επειγόντων συναλλαγών με άλλους φορείς, π.χ. νοσοκομεία κλπ, με αποτέλεσμα την ψυχολογική και σωματική τους εξάντληση.
Επειδή προβλήματα έχουν δημιουργηθεί και στις διαπροσωπικές σχέσεις των εργαζομένων, αφού καλούνται να φέρουν εις πέρας ένα φόρτο εργασίας υπεράνω των δυνάμεών τους.
Επειδή υπάρχουν ήδη επανειλημμένα αιτήματα για μόνιμη πρόσληψη προσωπικού για τις ανάγκες που υπάρχουν, ωστόσο δεν έχουν εισακουστεί.
Επειδή η έντονη έλλειψη προσωπικού δημιουργεί πρόβλημα στην ομαλή λειτουργία του ασφαλιστικού φορέα όσον αφορά στο εργασιακό καθεστώς των υπαλλήλων και την εξυπηρέτηση του κοινού,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Η κ. Υπουργός:

Εάν προτίθεται να προβεί άμεσα στην πρόσληψη του αναγκαίου διοικητικού και ιατρικού προσωπικού στον Οργανισμό Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ περιοχής Ηρακλείου προκειμένου αφενός να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες και να αναβαθμιστούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες στους ασφαλισμένους και τους συνταξιούχους της ΔΕΗ, και αφετέρου να μην εξαντλείται το λιγοστό υφιστάμενο προσωπικό.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης