Έλλειψη υποδομών και προβλήματα Ειδικής Εκπαίδευσης στο Νομό Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 5609
Ημερομηνία κατάθεσης: 4/2/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Έλλειψη υποδομών και προβλήματα Ειδικής Εκπαίδευσης στο Νομό Ηρακλείου.

Με επανειλημμένες Ερωτήσεις μου έχω επισημάνει το μείζον ζήτημα της έλλειψης υποδομών Ειδικής Εκπαίδευσης και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο συγκεκριμένος θεσμός στο Νομό Ηρακλείου, αλλά και την Κρήτη γενικά, τα οποία αναδείχτηκαν για μία ακόμη φορά σε πρόσφατη εκδήλωση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Ειδικού Γυμνασίου Ηρακλείου.
Η έλλειψη σχολικών συγκροτημάτων Ειδικής Εκπαίδευσης με ανάλογες προδιαγραφές, ειδικών εργαστηρίων για την επαγγελματική κατάρτιση των μαθητών, καθώς και η ανεπάρκεια σχετικών δομών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αποτελούν τα σημαντικότερα προβλήματα του θεσμού, ο οποίος απαιτεί άμεσο ενδιαφέρον.
Επειδή υπογραμμίζεται επιπλέον η ανάγκη για διαμόρφωση αναλυτικού προγράμματος και ο διορισμός μόνιμου και ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού στις υπάρχουσες δομές του Νομού.
Επειδή καμία κατάλληλη υποδομή δεν έχει κατασκευαστεί στο Νομό Ηρακλείου από τότε που άρχισε να λειτουργεί η Ειδική Εκπαίδευση στη δευτεροβάθμια βαθμίδα για τους μαθητές του γυμνασίου.
Επειδή και πρόσφατα, με την 5083/25-1-08 Ερώτησή μου, είχα ζητήσει την ίδρυση Εργαστηρίου Ειδική Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) στη Μεσαρά καθώς και τη στελέχωσή του με το προβλεπόμενο προσωπικό, προκειμένου να υπάρχει διέξοδος και η δυνατότητα να καταρτιστούν επαγγελματικά τα παιδιά που αποφοιτούν από τα ειδικά σχολεία και τα τμήματα ένταξης στη Μεσαρά,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να δώσει λύσεις στα συσσωρευμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο θεσμός της Ειδικής Εκπαίδευσης στο Νομό Ηρακλείου, καθώς και αν προτίθεται να ενισχύσει τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση με τα απαιτούμενα κονδύλια για να προβεί στην κατασκευή των αναγκαίων δομών σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ