Έλλειψη υποδομών στο Δ.Δ. Σκαλανίου του Δήμου Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 24
Ημερομηνία κατάθεσης: 17/6/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
2) ΠΕΧΩΔΕ

ΘΕΜΑ: Έλλειψη υποδομών στο Δ.Δ. Σκαλανίου του Δήμου Ηρακλείου.

Οι τοπικοί φορείς και οι κάτοικοι στο Δ.Δ. Σκαλανίου του Δήμου Ηρακλείου κάνουν έκκληση στην Πολιτεία και ζητούν την δημιουργία υποδομών στη περιοχή .
Όπως επισημαίνουν οι κάτοικοι, υπάρχουν ελλείψεις αλλά και προσχήματα από την επικινδυνότητα του κόμβου Σκαλανίου, του δρόμου Ηρακλείου-Βιάννου, που αποτελεί σημείο στο οποίο σημειώνονται αρκετά θανατηφόρα ατυχήματα, την έλλειψη ιατρείου και κοινόχρηστων χώρων, πάρκων και χώρων διασκέδασης καθώς και την έλλειψη πεζοδρομίων και φωτισμού στη περιοχή.
Επειδή η περιοχή του Σκαλανίου είναι μια αναπτυσσόμενη περιοχή μόλις μερικά χιλιόμετρα έξω από το Ηράκλειο με όλο και αυξανόμενο αριθμό μόνιμων κατοίκων.
Επειδή λόγω της έλλειψης των παραπάνω υποδομών δημιουργούνται μεγάλα προβλήματα στην καθημερινή ζωή των κατοίκων της περιοχής. Επειδή οι προσπάθειες των τοπικών φορέων πρέπει να ενισχυθούν από την Πολιτεία προκειμένου να υπάρξει ουσιαστική αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής στην περιοχή,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
Αν προτίθενται να προβούν στη δημιουργία ανισόπεδου κόμβου στο Σκαλάνι και στη χρηματοδότηση του Δήμου Ηρακλείου για την υλοποίηση των αναγκαίων υποδομών στο Δ.Δ Σκαλανίου προκειμένου να επιτευχθεί η περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής αλλά και να αμβλυνθούν οι δυσκολίες και τα προβλήματα στην καθημερινή ζωή των κατοίκων της περιοχής.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. ΣτρατάκηςΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΧΩΔΕΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ