Έλλειψη χρηματοδότησης του Πανεπιστημίου Κρήτης και σταδιακή αναστολή λειτουργίας των Τμημάτων του

Αριθμός πρωτ: 14789
Ημερομηνία κατάθεσης: 19/2/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Έλλειψη χρηματοδότησης του Πανεπιστημίου Κρήτης και σταδιακή αναστολή λειτουργίας των Τμημάτων του.

Στο απροχώρητο έχει φτάσει η κατάσταση που επικρατεί στο Πανεπιστήμιο Κρήτης εξαιτίας της μη χορήγησης από την Κυβέρνηση των απαραίτητων πιστώσεων για την ομαλή λειτουργία του, με αποτέλεσμα τη σταδιακή αναστολή λειτουργίας των Τμημάτων του.
Μέχρι σήμερα έχουν προβεί σε ανασταλεί λειτουργίας, ακόμη και έναρξης του εαρινού εξαμήνου τους, το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης , το Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης και το Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, καθώς το πρόβλημα με τη μείωση των πιστώσεων για συμβασιούχους και διδάσκοντες, βάσει του Π.Δ. 407 είναι πλέον καθολικό.
Με την 4801/11-9-08 Ερώτηση μου είχα επισημάνει το πρόβλημα αναφέροντας την έντονη αναστάτωση που είχε δημιουργηθεί μεταξύ των διδασκόντων στο Πανεπιστήμιο Κρήτης μετά την απόφαση του Υπουργείου για μείωση κατά 20% του αριθμού των συμβασιούχων διδασκόντων, παρά την αύξηση και φέτος των εισακτέων φοιτητών.
Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου (Φ122.5/23/108248(7)/Β2/26-8-2008), που είχε κοινοποιηθεί στις 28-8-08 στο Πανεπιστήμιο, εγκρίθηκαν μόλις 68 πιστώσεις για κάθε εξάμηνο για την πρόληψη συμβασιούχων διδασκόντων, όταν τον προηγούμενο χρόνο είχαν εγκριθεί 85 πιστώσεις ανά εξάμηνο για τον ίδιο σκοπό, χωρίς να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι υπάρχει αύξηση των φοιτητών κατά 30%.
Επειδή το Πανεπιστήμιο Κρήτης καλείται να εκπαιδεύσει χωρίς επιπλέον διδακτικό προσωπικό, ένα μεγάλο αριθμό φοιτητών που αυξήθηκε κατά 30%, στο νέο ακαδημαϊκό έτος με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα όχι μόνο στη λειτουργία των Τμημάτων, τα οποία θα πρέπει να δημιουργήσουν περισσότερα τμήματα διδασκαλίας για τα μαθήματα του πρώτου έτους, αλλά και στην εκτέλεση του Προγράμματος Σπουδών.
Επειδή όπως επισημαίνουν χαρακτηριστικά οι εκπρόσωποι του Πανεπιστημίου, παρά τις προσπάθειες για την καλύτερη κατανομή των χορηγηθέντων πιστώσεων τα προβλήματα για την ομαλή λειτουργία του Ιδρύματος είναι πολλά,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Αν προτίθεται να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να διατεθούν οι απαραίτητες πιστώσεις για την πρόσληψη του αναγκαίου αριθμού συμβασιούχων διδασκόντων στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης