Ένταξη στο Σχέδιο Πόλης περιοχής του Δήμου Γαζίου της Πολεοδομικής Ενότητας 31

Αριθμός πρωτ: 10352
Ημερομηνία κατάθεσης: 20/11/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΧΩΔΕ

ΘΕΜΑ: Ένταξη στο Σχέδιο Πόλης περιοχής του Δήμου Γαζίου της Πολεοδομικής Ενότητας 31.

Με την 1814/2008 απόφαση του Ε’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας ακυρώνεται η απόφαση 459/5-2-04(ΦΕΚ Δ΄168/1-3-04) του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κρήτης με την οποία εγκρίθηκε η πολεοδομική μελέτη ένταξης σε σχέδιο πόλης της περιοχής «Αγάκου Μετόχι» Δήμου Γαζίου, Νομού Ηρακλείου (Τμήμα της Πολεοδομικής Ενότητας 31 του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Ηρακλείου).
Επειδή σύμφωνα με την απόφαση, « ο καθορισμός χρήσεων και όρων δόμησης, δεν μπορεί να θεωρηθεί ούτε ειδικότερο θέμα, κατά την ενότητα του άρθρου 43 παρ. 2 του Συντάγματος, αλλά ούτε και θέμα τοπικού ενδιαφέροντος ή τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα. Συνεπώς οι ρυθμίσεις αυτές επιβάλλεται να γίνονται με την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος…».
Επειδή η απόφαση του Γενικού Γραμματέα εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του Νομού 3044/2002 (Α’ 197) και η Πολιτεία όφειλε να έχει καλύψει με σχετικές αποφάσεις, τυχόν νομικά κενά για να μην ταλαιπωρούνται οι πολίτες που δεν έχουν καμιά ευθύνη.
Επειδή η αδράνεια των αρμοδίων τα τελευταία πέντε χρόνια επιβάλλει την άμεση ενεργοποίηση τους, μετά την έκδοση της απόφασης,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Αν προτίθεται να εκδόσει Προεδρικό Διάταγμα όπως ορίζει η απόφαση ή αν προβεί σε άλλες ενέργειες και ποιες, ώστε να μην ακυρωθεί μια νόμιμη προσπάθεια που έγινε στα πλαίσια διευκόλυνσης των κατοίκων της περιοχής, η οποία κινδυνεύει εξαιτίας νομικών προβλημάτων.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης