Ένταξη του Εθνικού Ιδρύματος Αποκατάστασης Αναπήρων στο ΕΣΥ

Αριθμός πρωτ: 12071
Ημερομηνία κατάθεσης: 13/5/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Θέμα:Ένταξη του Εθνικού Ιδρύματος Αποκατάστασης Αναπήρων στο ΕΣΥ.

Το Εθνικό Ίδρυμα Αποκατάστασης Αναπήρων, το μοναδικό δημόσιο κέντρο αποκατάστασης στην Ελλάδα προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες σε πάσχοντες απ’ όλη την Ελλάδα και η αναβάθμιση της λειτουργίας του είναι περισσότερο από αναγκαία.
Το αίτημα για ένταξη ολόκληρου του κέντρου και όχι μόνο της ιατρικής υπηρεσίας στο Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι δίκαιο και έχει γίνει αποδεκτό από την πολιτεία αλλά μόνο στα λόγια.
Επειδή είναι ανάγκη με καθημερινές δράσεις, που δυστυχώς απουσιάζουν τα τελευταία χρόνια, να γίνεται σε μόνιμη βάση η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πάσχοντες από αναπηρία.
Επειδή οι εργαζόμενοι αγανακτούν και προετοιμάζονται για κινητοποιήσεις που θα πολλαπλασιάσουν τα προβλήματα των αναπήρων,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός,
Αν προτίθεται και πότε να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί προκειμένου να ενταχθεί ολόκληρο το κέντρο αποκατάστασης αναπήρων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και να αναβαθμιστούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης