Ένταξη του Εργαστηρίου Γεωφυσικής και Σεισμολογίας στο Εθνικό Δίκτυο

Αριθμός πρωτ: 13044
Ημερομηνία κατάθεσης: 28/5/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2) ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Ένταξη του Εργαστηρίου Γεωφυσικής και Σεισμολογίας στο Εθνικό Δίκτυο.

Η έντονη σεισμική δραστηριότητα των τελευταίων ημερών, επιβάλλει τη μελέτη και καταγραφή των γεωλογικών φαινομένων που δημιουργεί το ελληνικό τόξο τα οποία επηρεάζουν άμεσα και την Κρήτη.
Επειδή σε παλαιότερη Ερώτησή μου το Υπουργείο Παιδείας αναφερόταν ότι για ένταξη του εργαστηρίου Γεωφυσικής και Σεισμολογίας του Τμήματος Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος του ΤΕΙ Κρήτης στο Εθνικό Δίκτυο, αρμόδιο είναι το ΥΠΕΧΩΔΕ.
Επειδή στην απάντηση της Ερώτησή μου 685721-2-2008 το ΥΠΕΧΩΔΕ απαντάει ότι «είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και το Υπουργείο Ανάπτυξης, αφού οι μετέχοντες στο Εθνικό Δίκτυο Σεισμογράφων Επιστημονικοί φορείς (Πανεπιστήμιο Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πατρών καθώς και το ΤΕΙ Κρήτης) εποπτεύονται από το ΥΠΕΠΘ, το δε Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών από το Υπουργείο Ανάπτυξης».
Επειδή πρέπει να υπάρξει μια σαφής και ξεκάθαρη θέση της Κυβέρνησης για το σοβαρό αυτό ζήτημα και όχι το κάθε Υπουργείο απλά να δηλώνει αναρμοδιότητα,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
Αν προτίθενται και πότε να εντάξουν και το Εργαστήριο Γεωφυσικής και Σεισμολογίας του Τμήματος Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος του ΤΕΙ Κρήτης στο Εθνικό δίκτυο καταγραφής.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης