Ένταξη του μαθήματος σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στα σχολεία

Αριθμός πρωτ: 4799
Ημερομηνία κατάθεσης: 21/1/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
2) ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ : Ένταξη του μαθήματος σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στα σχολεία.

Ιδιαίτερα σοβαρό είναι το ζήτημα της ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης σε νεαρές κοπέλες κάτω των 20ετών οι οποίες προβαίνουν σε άμβλωση, αφού σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στην δημοσιότητα, περίπου εκατό με εκατό είκοσι κορίτσια το μήνα κάνουν άμβλωση σε μαιευτήρια στο Ηράκλειο.
Σύμφωνα με μεγάλη έρευνα που πραγματοποιήθηκε τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αμερική, η μεγάλη πλειοψηφία των σεξουαλικά ενεργών εφήβων σε ποσοστό περίπου 82% γνωρίζει τους κυριότερους τρόπους προφύλαξης και ενεργεί υπεύθυνα, προστατεύοντας τόσο τον εαυτό του όσο και τον το σύντροφό του.
Παρά το μεγάλο, ομολογούμενα ποσοστό των εφήβων που είναι ενημερωμένοι για τις μεθόδους και τον τρόπο αντισύλληψης, παρόλα αυτά υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός αμβλώσεων από ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη γεγονός που καταδεικνύει το περιθώριο βελτίωσης και προώθησης της υπεύθυνης σεξουαλικής συμπεριφοράς.
Επειδή σύμφωνα με τους επιστήμονες, το παράδοξο του υψηλού ποσοστού των ενημερωμένων σε θέματα προφύλαξης, σεξουαλικά ενεργών εφήβων και του μεγάλου αριθμού αμβλώσεων από κοπέλες κάτω των 20 ετών οφείλεται στο γεγονός ότι η ενημέρωση αυτή δεν προέρχεται από τους γονείς ή το σχολείο τους, αλλά κυρίως από τους συνομήλικους τους και άρα η ενημέρωσή τους δεν είναι ολοκληρωμένη αλλά αποσπασματική.
Επειδή είναι σημαντικό να ληφθούν άμεσα και πιο αποτελεσματικά μέτρα για την σεξουαλική διαπαιδαγώγηση των νέων, όπως προτείνουν οι επιστήμονες, και συγκεκριμένα την ένταξη του σχετικού μαθήματος στο σχολικό πρόγραμμα προκειμένου οι μαθητές και οι μαθήτριες να έχουν έγκυρη ενημέρωση για το σοβαρό αυτό θέμα,
ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
Εάν προτίθενται να εντάξουν στο σχολικό πρόγραμμα το μάθημα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, όπως προτείνουν οι επιστήμονες, προκειμένου να υπάρχει έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των παιδιών για το σοβαρό αυτό θέμα.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ