Ένταξη των αγροτών της Κρήτης στα φωτοβολταϊκά συστήματα

Αριθμός πρωτ: 12674
Ημερομηνία κατάθεσης: 6/7/2010

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΘΕΜΑ: Ένταξη των αγροτών της Κρήτης στα φωτοβολταϊκά συστήματα.

Εύλογη ανησυχία προκαλεί στους αγρότες της Κρήτης, ο αποκλεισμός τους από το δικαίωμα υποβολής προτάσεων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων, καθώς η Κρήτη είναι μη διασυνδεδεμένο νησί με το δίκτυο της ΔΕΗ στην υπόλοιπη χώρα.
Ο αποκλεισμός αυτός, όμως, οφείλεται αποκλειστικά σε τεχνικούς λόγους, που έχουν να κάνουν με τα προβλήματα διαχείρισης της ενέργειας από τη ΔΕΗ.
Έτσι, δεν μπορούν να δοθούν απεριόριστες άδειες εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων, αφού το δίκτυο δεν επαρκεί για την μεταφορά τεράστιων φορτίων ενέργειας και γι’αυτό απαιτείται η καλωδιακή σύνδεση της Κρήτης με την ηπειρωτική Ελλάδα.
Επειδή, θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών συστημάτων στον αγροτικό τομέα, και ιδιαίτερα στην Κρήτη, όπου οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας βρίσκονται σε αφθονία.
Επειδή, και η ΠΑΣΕΓΕΣ υπογραμμίζει την αναγκαιότητα της συμμετοχής των αγροτών της χώρας στις ΑΠΕ μέσω συλλογικών σχημάτων, προκειμένου να εξασφαλίσουν ένα συμπληρωματικό εισόδημα.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Η κ.Υπουργός
Σε ποιές ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να αρθεί ο αποκλεισμός των αγροτών της Κρήτης από το δικαίωμα υποβολής προτάσεων για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων, καθώς και αν υπάρχει σχεδιασμός για την καλωδιακή σύνδεση της Κρήτης με την ηπειρωτική Ελλάδα, ώστε να αντιμετωπιστούν και τα τεχνικά ζητήματα που θα προκύψουν από την ανάπτυξη των ΑΠΕ.

Ο ερωτών βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης