Έντονες αντιδράσεις αγροτών Τυμπακίου για τη μη αποζημίωση θερμοκηπιακών καλλιεργειών από παγετό

Αριθμός πρωτ: 1604
Ημερομηνία κατάθεσης: 6/11/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Έντονες αντιδράσεις αγροτών Τυμπακίου για τη μη αποζημίωση θερμοκηπιακών καλλιεργειών από παγετό.

Την έντονη αντίδραση των αγροτών του Τυμπακίου έχει προκαλέσει η απόφαση του ΕΛΓΑ να μην αποζημιώνει τις ζημιές που προκαλούνται στις θερμοκηπιακές καλλιέργειες ούτε από τον παγετό, ο οποίος αποτελεί κυρίαρχο ζημιογόνο αίτιο για την περιοχή.
Το μόνο ζημιογόνο αίτιο που θα καλύπτεται εφεξής, σύμφωνα με τον τροποποιημένο Κανονισμό του ΕΛΓΑ, είναι η ανεμοθύελλα, που σπάνια πλήττει τα σύγχρονα θερμοκήπια του Τυμπακίου.
Επειδή με τη 1378/31-10-07 Ερώτησή μου είχα επισημάνει τη θέση της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συνεταιρισμών Νομού Ηρακλείου για επιβεβλημένη ανάγκη αλλαγής του Κανονισμού του ΕΛΓΑ όσον αφορά στις καταστροφές που προκαλούνται στα θερμοκήπια, καθώς σήμερα δεν καλύπτονται ασφαλιστικά επαρκώς.
Επειδή, όπως επισημαίνουν οι αγρότες του Τυμπακίου, αν ισχύσει η εξαίρεση του παγετού από τα ζημιογόνα αίτια για τις ζημιές στα θερμοκήπια, τότε ένα μεγάλο ποσοστό αγροτών της περιοχής θα θελήσουν να διαγραφούν από τον ΕΛΓΑ και να στραφούν στην ιδιωτική ασφάλιση,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Αν προτίθεται να δώσει εντολή προκειμένου να συμπεριληφθεί ξανά ο παγετός μεταξύ των ζημιογόνων αιτίων που αναγνωρίζει ο ΕΛΓΑ για την ασφαλιστική κάλυψη ζημιών στις θερμοκηπιακές καλλιέργειες.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης
ΑΠΑΝΤΗΣΗ