Έντονες αντιδράσεις από ΠΑΣΕΓΕΣ και ΓΕΣΑΣΕ στις προτάσεις για τον «έλεγχο υγείας» της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ)

Αριθμός πρωτ: 2590
Ημερομηνία κατάθεσης: 28/11/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Έντονες αντιδράσεις από ΠΑΣΕΓΕΣ και ΓΕΣΑΣΕ στις προτάσεις για τον «έλεγχο υγείας» της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ)

Εντονότατες αντιδράσεις προκάλεσαν στις κορυφαίες συνεταιριστικές και αγροτοσυνδικαλιστικές οργανώσεις ΠΑΣΕΓΕΣ και ΓΕΣΑΣΕ οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον «έλεγχο υγείας» της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ).
Όπως επισημαίνεται στις ανακοινώσεις τους, τα μέτρα αυτά θα οδηγήσουν σε αφανισμό των μικρομεσαίων αγροτών, καθώς προτείνεται η αύξηση του ελάχιστου ορίου έκτασης (από 3 στα 10 στρέμματα) που πρέπει να κατέχει ένας παραγωγός για να δικαιούται ενισχύσεις, τη στιγμή που στην Ελλάδα τα αγροτικά νοικοκυριά που έχουν κάτω από αυτό το όριο είναι 220.000.
Επειδή σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αναμένεται μεταφορά πόρων από τον Πυλώνα Ι (άμεσες ενισχύσεις) στον Πυλώνα ΙΙ (αγροτική ανάπτυξη) και την κατάργηση στήριξης των τιμών γεγονός που θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στο εισόδημα των αγροτών στη χώρα μας.
Επειδή η αύξηση του ποσοστού της υποχρεωτικής δυναμικής διαφοροποίησης από 5% σε 13% (ποσοστό παρακράτησης επί της ενιαίας ενίσχυσης, που δεν επιστρέφεται στους αγρότες για ποσά πάνω από 5000 ευρώ το χρόνο) θα προκαλέσει πρόσθετα προβλήματα στην ήδη δυσχερή κατάσταση που αντιμετωπίζει ολόκληρος ο αγροτικός κόσμος στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβεί προκειμένου να μην επωμιστεί ο αγροτικός πληθυσμός της χώρας μας τις αρνητικές συνέπειες από την νέα, ουσιαστικά ενδιάμεση αναθεώρηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, θέτοντας στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τις ιδιορρυθμίες και τις ιδιαιτερότητες του ελληνικού αγροτικού τομέα, όπως είναι ο μικρός κατακερματισμένος κλήρος που κατέχει μεγάλος αριθμός ελληνικών νοικοκυριών (220.000).

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ