Έντονες αντιδράσεις για την πολιτική του προωθεί το Υπουργείο στο θέμα των «ήσυχων δωματίων»

Αριθμός πρωτ: 2096
Ημερομηνία κατάθεσης: 19/11/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Έντονες αντιδράσεις για την πολιτική του προωθεί το Υπουργείο στο θέμα των «ήσυχων δωματίων».

Εντονότατες είναι οι αντιδράσεις των επιστημόνων και των ειδικών στην ψυχική υγεία σχετικά με τη διάταξη που προωθεί το Υπουργείο για τη δημιουργία «ήσυχων δωματίων» στα ψυχιατρικά ιδρύματα της χώρας.
Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνουν οι επιστήμονες η Κυβέρνηση επιλέγει μια πολιτική οπισθοδρόμησης και όχι μεταρρύθμισης στο ιδιαίτερα σοβαρό και ευαίσθητο ζήτημα της θεραπείας των ψυχικά ασθενών στη χώρα μας.
Με την απόφασή του το Υπουργείου να δημιουργηθούν «ήσυχα δωμάτια», στην ουσία δωμάτια απομόνωσης σε όλα τα ψυχιατρεία, κλινικές και γενικά νοσοκομεία, υιοθετεί την διαιώνιση και αναπαραγωγή των καταπιεστικών μεθόδων του ψυχιατρικού ιδρύματος, τη στιγμή που ο επιστημονικά αποδεκτός τρόπος απαιτεί ένα άνοιγμα προς τον εξανθρωπισμό της ψυχιατρικής προς μια κατανόηση και ισότιμη σχέση με τον ψυχικά πάσχοντα.
Επειδή αυτό που οφείλει και πρέπει να κάνει του Υπουργείο είναι να μεριμνήσει για την πρόσληψη εκπαιδευμένου προσωπικού ή να εκπαιδεύσει το ήδη υπάρχον για να μπορεί να παράσχει ουσιαστική βοήθεια στον πάσχοντα και όχι να προβαίνει σε πρακτικές που αναπαράγουν απαρχαιωμένες μεθόδους της ψυχιατρικής, αφού αυτές οι πρακτικές είναι μέσα σωφρονισμού και όχι θεραπείας.
Επειδή η ψυχιατρική μεταρρύθμιση προβλέπει να καταργηθούν τα ψυχιατρεία, να γίνουν κοινοτικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας προκειμένου να προλαμβάνεται η κρίση και η υποτροπή των ασθενών και να υπάρχει εύκολη πρόσβαση στις γειτονιές στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια φροντίδα ώστε να μην οδηγούνται οι ασθενείς σε ακραία όρια.
Επειδή αυτό που επιλέγει τελικά το Υπουργείο είναι να προβεί σε μια πολιτική λιτότητας, χωρίς επαρκές προσωπικό έτσι ώστε το μειωμένο προσωπικό να κάνει τη δουλειά του αστυφύλακα αφού δουλεία του θα είναι να παρατηρεί από την κάμερα τον κλειδωμένο στην απομόνωση ασθενή.
Επειδή εάν τα επόμενα χρόνια δεν ληφθεί κάποιο σοβαρό μέτρο θα αντιμετωπίσουμε και το πρόβλημα αστέγων με ψυχικά προβλήματα, όπως το αντιμετωπίζουν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Εάν προτίθεται να αποσύρει την διάταξη που προωθεί την δημιουργία «ήσυχων δωματίων» στα ψυχιατρεία, στις κλινικές και στα νοσοκομεία γενικότερα επιτρέποντας με τον τρόπο αυτό τη διαιώνιση και παραγωγή των καταπιεστικών μεθόδων του ψυχιατρικού ιδρύματος και μετατρέποντας το νοσηλευτικό προσωπικό από θεραπευτές σε αστυνομικούς.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης