Έντονες αντιδράσεις για την προωθούμενη εκποίηση των εκτάσεων της πρώην αμερικανικής βάσης Γουρνών

Αριθμός πρωτ: 1304
Ημερομηνία κατάθεσης: 30/10/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Έντονες αντιδράσεις για την προωθούμενη εκποίηση των εκτάσεων της πρώην αμερικανικής βάσης Γουρνών.

Έντονα αντιδρά η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηρακλείου και οι τοπικοί φορείς στην πρόθεση της Κτηματικής Εταιρίας του Δημοσίου να αξιοποιήσει στο άμεσο μέλλον τις εκτάσεις της πρώην αμερικανικής βάσης Γουρνών, μέσω Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτών, χωρίς την πρότερη επικύρωση του όλου σχεδιασμού από τα θεσμικά όργανα του Νομού.
Πριν λίγες μέρες, είχε συμφωνηθεί με την ΚΕΔ να ενημερωθούν οι τοπικοί φορείς για τις προτάσεις αξιοποίησης των εκτάσεων της πρώην βάσης. Ωστόσο, οι φορείς ενημερώθηκαν από δημοσιεύματα του αθηναϊκού τύπου, για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της ΚΕΔ για σύμπραξη με ιδιωτικά κεφάλαια.
Επειδή η αξιοποίηση των 460 στρεμμάτων σύμφωνα με την ΚΕΔ περιλαμβάνει δράσεις σε βάθος τριετίας για τη δημιουργία εμπορικών κέντρων, εστιατορίων, πάρκινγκ, επιχειρηματικών και τουριστικών πάρκων, συνεδριακών κέντρων, γραφείων, καταστημάτων, κατοικιών και πολλών άλλων υποδομών.
Επειδή ως βασικός στόχος παρουσιάζεται η ενεργοποίηση των ιδιωτικών κεφαλαίων για την ανάπτυξη και αξιοποίηση των ακινήτων, χωρίς ωστόσο να ληφθούν υπόψη οι θέσεις και οι προτάσεις της εταιρίας «Ειρήνη», στην οποία συμμετέχουν η Νομαρχία, ο Δήμος Γουβών, η ΤΕΔΚ και ο ΟΑΝΑΚ,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Εάν προτίθεται να δώσει εντολή στην Κτηματική Εταιρία Δημοσίου να μην προχωρήσει στην προεπιλογή των επενδυτών, προτού ληφθούν υπόψη η βούληση των θεσμικών οργάνων και των τοπικών φορέων του Νομού για το σχεδιασμό και την αξιοποίηση των 460 περίπου στρεμμάτων της πρώην αμερικανικής βάσης Γουρνών.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης