Έντονες αντιδράσεις για την προωθούμενη παραχώρηση των εκτάσεων της πρώην αμερικανικής βάσης Γουρνών

Αριθμός πρωτ: 9815
Ημερομηνία κατάθεσης: 7/4/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Έντονες αντιδράσεις για την προωθούμενη παραχώρηση των εκτάσεων της πρώην αμερικανικής βάσης Γουρνών.

Με επανειλημμένες Ερωτήσεις μου από τον περασμένο Οκτώβρη, οπότε και είδαν το φως της δημοσιότητας πληροφορίες για την πρόθεση της Κτηματικής Εταιρίας του Δημοσίου να αξιοποιήσει στο άμεσο μέλλον τις εκτάσεις της πρώην αμερικανικής βάσης Γουρνών, μέσω Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτών, είχα επισημάνει τις έντονες αντιδράσεις των τοπικών φορέων του Νομού Ηρακλείου για την εξέλιξη αυτή, αφού ο όλος σχεδιασμός δεν είχε επικυρωθεί πρωτύτερα από τα αρμόδια θεσμικά όργανα.
Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηρακλείου, σε επανειλημμένες συναντήσεις με την ΚΕΔ, έχει ζητήσει την αναστολή της επικείμενης προκήρυξης για την παραχώρηση των εκτάσεων σε ιδιώτες, όμως δεν εισακούστηκε και αναμένεται, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, μέχρι το Πάσχα, ο σχετικός διαγωνισμός, αγνοώντας επιδεικτικά τις θέσεις της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης.
Επειδή η ΝΑΗ έχει προχωρήσει στη σύσταση Διαπαραταξιακής Επιτροπής του Νομαρχιακού Συμβουλίου, η οποία μετά από συστηματική διαβούλευση με βασικούς αναπτυξιακούς, παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς του Νομού έχει καταλήξει στην πρότασή της για την αξιοποίηση των εκτάσεων και εκκρεμεί συνάντηση με την ΚΕΔ για να την καταθέσει.
Επειδή κάθε προσπάθεια που θα επιχειρήσει να περιθωριοποιήσει τους φορείς και τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση από τη συμμετοχή της στην αξιοποίηση της πρώην Αμερικανικής Βάσης Γουρνών θα συναντήσει σθεναρή αντίδραση από το σύνολο της τοπικής κοινωνίας,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Εάν προτίθεται να δώσει εντολή στην Κτηματική Εταιρία Δημοσίου να μην προχωρήσει στην προκήρυξη του διαγωνισμού παραχώρησης εκτάσεων της πρώην αμερικανικής βάσης Γουρνών σε ιδιώτες, προτού ληφθούν υπόψη η βούληση των θεσμικών οργάνων και των τοπικών φορέων του Νομού για το σχεδιασμό και την αξιοποίηση τους προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης