Έντονες αντιδράσεις για τη μη εξασφάλιση της δαπάνης για την επανέκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 5586
Ημερομηνία κατάθεσης: 4/2/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ: Έντονες αντιδράσεις για τη μη εξασφάλιση της δαπάνης για την επανέκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου .

Έντονες αντιδράσεις έχουν προκληθεί από τότε που αποκαλύφθηκε στο Κεντρικό Αρχαιολογικού Συμβούλιο πως τα χρήματα της επανέκθεσης του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, περίπου 6 εκατομμύρια ευρώ, δεν έχουν εξασφαλιστεί, αφού η σχετική δαπάνη δεν έχει ακόμη ενταχθεί στο Δ΄ ΚΠΣ.
Όπως επιβεβαίωσε και η Διεύθυνση του Μουσείου, το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του Μουσείου είναι 2 χρόνια μετά την έναρξης της χρηματοδότησης, κονδύλια τα οποία δεν έχουν διασφαλιστεί, γεγονός που καθιστά άγνωστο το πότε θα επαναλειτουργήσει το δεύτερο σε επισκεψιμότητα μουσείο της χώρας.
Επειδή τα μόνα χρήματα που υπάρχουν είναι τα 22 εκατομμύρια ευρώ, που προέρχονται από πόρους του Γ΄ ΚΠΣ, για το κτιριολογικό πρόγραμμα του μουσείου που ολοκληρώνεται το 2008, ενώ τα χρήματα που έχουν δοθεί μέχρι τώρα για τη μουσειολογική είναι ελάχιστα και υπολείπονται περίπου 300 χιλιάδες ευρώ.
Επειδή η απαραίτητη μουσειολογική και μουσειογραφική μελέτη δεν έχει καν αρχίσει καθώς επίσης δεν υπάρχουν οι σχετικές πιστώσεις.
Επειδή το προσωπικό είναι ανεπαρκές αφού χρειάζονται 20 τουλάχιστον επιπλέον άτομα προκειμένου να προχωρήσουν οι μελέτες και να ολοκληρωθούν μέσα στο 2008.
Επειδή έντονες είναι οι αντιδράσεις τόσο των τουριστικών φορέων όσο και του συνόλου των τοπικών παραγόντων καθώς ένας από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς και ένα από τα σημαντικότερα μουσεία του κόσμου, όπως είναι του Ηρακλείου, θα παραμείνει κλειστό άγνωστο μέχρι πότε, με αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, τη μεγάλη ζημία της οικονομίας εν γένει του τόπου, η οποία ως επί το πλείστον εξαρτάται από τον τουρισμό,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να εξασφαλιστεί και να καταβληθεί άμεσα το σύνολο των απαιτούμενων πιστώσεων, περίπου 6 εκατομμύρια ευρώ, για την ολοκλήρωση των εργασιών και την έναρξη επανέκθεσης του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, ενός από τα σημαντικότερα μουσεία του κόσμου και του δεύτερου σε επισκεψιμότητα μουσείου της χώρας, του οποίου το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης είναι 2 χρόνια μετά την έναρξη χρηματοδότησης.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ