Έντονες αντιδράσεις για τις επικείμενες εκ νέου αυξήσεις στα τιμολόγια της ΔΕΗ

Αριθμός πρωτ: 13273
Ημερομηνία κατάθεσης: 29/5/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Έντονες αντιδράσεις για τις επικείμενες εκ νέου αυξήσεις στα τιμολόγια της ΔΕΗ.

Οι επικείμενες νέες αυξήσεις στα τιμολόγιά της που δρομολογεί η ΔΕΗ προκαλούν πλήθος αντιδράσεων και δυσαρέσκεια στους καταναλωτές.
Η Διοίκηση της Επιχείρησης ζητά να μετακυλίονται στους καταναλωτές οι δαπάνες που θα κάνει η ΔΕΗ για την αγορά δικαιωμάτων εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα των μονάδων της προκειμένου να καλύπτει με αυτόν τον τρόπο το σχετικό κόστος.
Επειδή η οικονομική καθίζηση της ΔΕΗ και η νέα μεγάλη πτώση στα κέρδη της, της τάξης του 26,8% για το πρώτο τρίμηνο του 2008, τα οποία από 41 εκατ. ευρώ έπεσαν στα 30 εκατ. ευρώ, δεν μπορεί να αποτελεί άλλοθι για συνεχείς αυξήσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα και οικονομική επιβάρυνση για ακόμη μία φορά των καταναλωτών.
Επειδή, όπως έχω επισημάνει με επανειλημμένες Ερωτήσεις μου, οι καταναλωτές δυσανασχετούν έντονα, καθώς βλέπουν το μηνιαίο εισόδημα τους να μην επαρκεί για την πληρωμή τόσο των λογαριασμών που διαρκώς αυξάνουν, όσο και των αγαθών και υπηρεσιών που επίσης συνεχώς ανατιμούνται,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Εάν προτίθεται να πάρει μέτρα και ποια, προκειμένου να μην επιβαρυνθούν σε καμία περίπτωση οι καταναλωτές με νέες υπέρογκες αυξήσεις στα τιμολόγια της ΔΕΗ, γεγονός που θα συντελέσει στην περαιτέρω συρρίκνωση του εισοδήματός τους.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης