Έντονες αντιδράσεις για τις προϋποθέσεις υποδοχής ανήλικων παιδιών στις υποστηρικτικές δομές φύλαξης και φροντίδας

Αριθμός πρωτ: 1828
Ημερομηνία κατάθεσης: 17/7/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
2) ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Έντονες αντιδράσεις για τις προϋποθέσεις υποδοχής ανήλικων παιδιών στις υποστηρικτικές δομές φύλαξης και φροντίδας.

Στην 908/11-7-08 Ερώτησή μου είχα εκ νέου αναφερθεί στις έντονες αντιδράσεις τόσο των Δήμων και των εργαζομένων στα Κοινωνικά Προγράμματα των ΟΤΑ, όσο και των πολιτών, για την αβεβαιότητα συνέχισής τους, αλλά και για τις ριζικές αλλαγές που επιδιώκει να επιφέρει στις συγκεκριμένες Δομές το Υπουργείο Απασχόλησης.
Μεταξύ όσων αντιδρούν είναι και τα μέλη της Διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου που ζητούν την ανάκληση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης που εκδόθηκε για τις προϋποθέσεις υποδοχής ανήλικων παιδιών στις υποστηρικτικές δομές φύλαξης και φροντίδας, αφού η εν λόγω ΚΥΑ αποκλείει από το πεδίο εφαρμογής της ένα μεγάλο μέρος σκληρά εργαζόμενων γυναικών.
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, η παροχή υποστηρικτών δομών φροντίδας και προσχολικής εκπαίδευσης πρέπει να θεμελιωθεί αδιακρίτως για όλους ως κοινωνικό δικαίωμα υπέρ των παιδιών.
Επειδή τη μεγάλη αυτή αδικία που συντελείται σε βάρος χιλιάδων γυναικών, ανέργων και μεταναστριών, επισημαίνει και ο Τομέας Γυναικών του ΠΑΣΟΚ, και ζητά από την Κυβέρνηση να τροποποιήσει άμεσα την συγκεκριμένη ΚΥΑ και να παρατείνει την προθεσμία υποβολής αιτήσεων, συμπεριλαμβάνοντας όλες τις κατηγορίες γυναικών και διασφαλίζοντας παράλληλα τη βιωσιμότητα των δημοτικών παιδικών σταθμών.
Επειδή, σύμφωνα με το ΕΚΗ, οι διατάξεις της εν λόγω ΚΥΑ είναι αποσπασματικές και ανεπαρκείς, δεν συνδέονται με την πολιτική των γονικών αδειών και λοιπών διευκολύνσεων, ενέχουν κινδύνους σε βάρος της πλήρους, σταθερής και αξιοπρεπώς αμειβόμενης απασχόλησης αορίστου χρόνου και αποδυναμώνουν την κρατική υποχρέωση για παροχή δωρεάν υπηρεσιών φροντίδας και προσχολικής εκπαίδευσης των παιδιών,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
Αν προτίθενται να προβούν στην ανάκληση ή την τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 46855/1622 προκειμένου να συμπεριληφθούν όλες οι κατηγορίες των γυναικών, ανεξαρτήτως εθνικότητας, στις υποστηρικτικές δομές φύλαξης και φροντίδας και να μη συντελεστεί αυτή η μεγάλη αδικία σε βάρος χιλιάδων μητέρων, είτε ανέργων είτε σκληρά εργαζόμενων.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης