Έντονες αντιδράσεις για τις προϋποθέσεις υποδοχής ανήλικων παιδιών στις υποστηρικτικές δομές φύλαξης και φροντίδας

Αριθμός πρωτ: 10636
Ημερομηνία κατάθεσης: 26/11/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
2) ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Έντονες αντιδράσεις για τις προϋποθέσεις υποδοχής ανήλικων παιδιών στις υποστηρικτικές δομές φύλαξης και φροντίδας.

Στην 1828/17-7-08 Ερώτησή μου είχα αναφερθεί στις έντονες αντιδράσεις τόσο των Δήμων και των εργαζομένων στα Κοινωνικά Προγράμματα των ΟΤΑ, όσο και των πολιτών, για την αβεβαιότητα συνέχισής τους, αλλά και για τις ριζικές αλλαγές που επιδιώκει να επιφέρει στις συγκεκριμένες Δομές το Υπουργείο Απασχόλησης.
Μεταξύ όσων αντιδρούσαν ήταν και τα μέλη της Διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου που ζητούν την ανάκληση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης που εκδόθηκε για τις προϋποθέσεις υποδοχής ανήλικων παιδιών στις υποστηρικτικές δομές φύλαξης και φροντίδας, αφού η εν λόγω ΚΥΑ αποκλείει από το πεδίο εφαρμογής της ένα μεγάλο μέρος σκληρά εργαζόμενων γυναικών.
Ωστόσο το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας απέστειλε δυο απαντήσεις στην Ερώτησή μου, εκ των οποίων η με Αρ. Πρωτ. 2125/11-8-08 αναφέρει ότι «Στην παρούσα χρονική στιγμή δεν προβλέπεται τροποποίηση της εν λόγω ΚΥΑ, αλλά οι παρατηρήσεις σας δύνανται να ληφθούν υπόψη σε ενδεχόμενη τροποποίηση προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν παραλήψεις, που ενδεχομένως προκύψουν από την πιλοτική εφαρμογή του νέου πλαισίου κατά την σχολική περίοδο 2008-2009».
Επειδή στην με Αρ. Πρωτ. 2314/28-8-08, επίσης απάντηση του Υπουργείου Απασχόληση και Κοινωνικής Προστασίας, η οποία είναι διαφορετική και μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι «Σε κάθε περίπτωση , το συγκεκριμένο έργο είναι πιλοτικό και έχει διάρκεια ενός έτους. Στις προκλήσεις που θα ακολουθήσουν , θα ληφθούν υπόψη οι όποιες σχετικές παρατηρήσεις για διερεύνηση των κριτηρίων ένταξης και των ομάδων των ωφελουμένων γυναικών».
Επειδή το Υπουργείο Εσωτερικών, στο οποίο διαβιβάστηκε η 1828/17-7-08 Ερώτησή μου, ως συναρμόδιο, δεν έχει απαντήσει για το σημαντικό αυτό ζήτημα μέχρι σήμερα,
Επειδή είναι μεγάλη η αδικία που συντελείται σε βάρος χιλιάδων γυναικών, ανέργων και μεταναστριών και πρέπει να τροποποιηθεί άμεσα η Κ.Υ.Α. και να συμπεριληφθούν όλες οι κατηγορίες γυναικών με τη διασφάλιση παράλληλα της βιωσιμότητας των δημοτικών παιδικών σταθμών.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
Αν προτίθενται να προβούν στην τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 46855/1622 προκειμένου να συμπεριληφθούν όλες οι κατηγορίες των γυναικών, ανεξαρτήτως εθνικότητας, στις υποστηρικτικές δομές φύλαξης και φροντίδας για να μη συνεχίζεται αυτή η μεγάλη αδικία σε βάρος χιλιάδων μητέρων, είτε ανέργων είτε σκληρά εργαζόμενων.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης