Έντονες αντιδράσεις εργαζομένων στο ΙΤΕ για επιπλέον παρακρατήσεις στον ήδη μειωμένο προϋπολογισμό του Ιδρύματος

Αριθμός πρωτ: 5584
Ημερομηνία κατάθεσης: 4/2/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Έντονες αντιδράσεις εργαζομένων στο ΙΤΕ για επιπλέον παρακρατήσεις στον ήδη μειωμένο προϋπολογισμό του Ιδρύματος.

Τόσο με την 3346/14-12-07 όσο και με την 4359/14-1-08 Ερώτησή μου, στις οποίες δεν έχω λάβει απάντηση μέχρι σήμερα, είχα επισημάνει την οδυνηρή εξέλιξη, τόσο για τη λειτουργία όσο και την περαιτέρω ανάπτυξη του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, που αποτέλεσε η μείωση του τακτικού προϋπολογισμού του κατά 7,14% περίπου, σύμφωνα με τον Προϋπολογισμό του 2008.
Προς μεγάλη έκπληξη ωστόσο του Συλλόγου Εργαζομένων και της Διοίκησης, η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας προβαίνει σε περαιτέρω μείωση του τακτικού προϋπολογισμού, καθώς ανακάλυψε ότι το ΙΤΕ χρωστάει 453.419,10 ευρώ., τα οποία παρακρατεί από τον ΤΠ του Ιδρύματος πριν καν αρχίσει την απόδοση των ποσών.
Επειδή το βεβαιωθέν χρέος του ΙΤΕ αφορά, σύμφωνα με τη ΓΓΕΤ, το μερίδιο της οφειλής του προς την «Κοινοπραξία Βιβλιοθηκών και Ερευνητικών Κέντρων» για τα έτη 2006-2007, για το ύψος του οποίου το ΙΤΕ έχει εκφράσει εγγράφως πολλές φορές τις επιφυλάξεις του και έχει ζητήσει αναλυτικό λογαριασμό με τα σχετικά παραστατικά, που δεν έλαβε όμως ποτέ.
Επειδή το γεγονός αυτό, όπως καταγγέλλει ο Σύλλογος, έρχεται να καταδείξει περίτρανα την ελλειμματική, αντιφατική και παράλογη σχεδόν πολιτική χρηματοδότησης της Έρευνας από το Υπουργείο Ανάπτυξης, αφού από τα ελλειμματικώς χρηματοδοτούμενα Ερευνητικά Κέντρα υφαρπάζεται ένα σημαντικό τμήμα του Τακτικού τους Προϋπολογισμού προκειμένου να χρηματοδοτηθεί άλλη μια ελλειμματική δραστηριότητα της ΓΓΕΤ που υποτίθεται υπάρχει για να τα στηρίζει.
Επειδή, πέρα από τις οικονομικές συνέπειες, ο Σύλλογος κάνει λόγο και για βαρύτατη προσβολή προς την αξιοπρέπεια του ΙΤΕ (Εργαζομένων και Διοίκησης) και κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την ανάγκη προάσπισης και διασφάλιση της θέσης του Ιδρύματος στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια ερευνητική κοινότητα.
Επειδή και με πρόσφατη επιστολή του το ΙΤΕ ζητά ξανά τη διόρθωση της εγγραφής για τη μισθοδοσία στον προϋπολογισμό και από έκτακτη επιχορήγηση να γίνει διορθωτικό συμπλήρωμα χρηματοδότησης του τακτικού προϋπολογισμού,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
1) Αν προτίθεται να προβεί σε αύξηση των κονδυλίων για την Έρευνα ώστε να επιτευχθεί σταδιακά ο στόχος του 1,5% του ΑΕΠ για την Έρευνα το 2013, από 0,55%-0,6% που είναι σήμερα, η επίτευξη του οποίου αποτελεί δέσμευση της Ελλάδας προς την Ε.Ε. (Σύμφωνο της Λισσαβόνας).
2) Αν προτίθεται να προβεί σε άρση της άνισης οικονομικής μεταχείρισης του ΙΤΕ σε σχέση με τα άλλα Ερευνητικά Κέντρα της χώρας και να αυξηθεί ο Τακτικός του Προϋπολογισμός σε ποσοστό ανάλογο με των υπολοίπων Ερευνητικών Κέντρων και να προβεί στην κατανομή των κρατικών κονδυλίων για τα Ερευνητικά Κέντρα με αξιοκρατικά και ανταποδοτικά κριτήρια.
3) Αν προτίθεται να προβεί σε αύξηση της εθνικής συγχρηματοδότησης των ευρωπαϊκών ανταγωνιστικών προγραμμάτων και να δοθεί το ήδη εγκεκριμένο και υπογεγραμμένο κονδύλι των 3,7 εκατ. ευρώ της εθνικής συγχρηματοδότησης στο ΙΤΕ, το οποίο αφορά στο 2007.
4) Αν προτίθεται να καταβάλει άμεσα το 1,6 εκατ. ευρώ που αφορά στη μισθοδοσία του προσωπικού, που εντάχθηκε με το ΠΔ 164 στο ΙΤΕ και να ενσωματωθεί στον τακτικό προϋπολογισμό του ΙΤΕ, όπως συμβαίνει για όλα τα άλλα Ερευνητικά Κέντρα.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ