Έντονες αντιδράσεις κατοίκων Γουβών για τη λειτουργία Λατομείου στην περιοχή

Αριθμός πρωτ: 8445
Ημερομηνία κατάθεσης: 13/3/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΘΕΜΑ: Έντονες αντιδράσεις κατοίκων Γουβών για τη λειτουργία Λατομείου στην περιοχή.

Έντονες είναι οι αντιδράσεις των κατοίκων του Δήμου Γουβών για τη λειτουργία λατομείου αδρανών υλικών εδώ και πολλά χρόνια στην περιοχή, με αποτέλεσμα την επιβάρυνση του περιβάλλοντος και την υποβάθμιση της ποιότητας ζωής τους.

Όπως υπογραμμίζουν οι ίδιοι, το λατομείο Γουρνών που δραστηριοποιείται στην περιοχή της Ανώπολης, συνεχίζει την εξόρυξη αδρανών υλικών, ενώ οι εργασίες αποκατάστασης, σύμφωνα με την απόφαση 2267/05 του τότε Νομάρχη Ηρακλείου, δεν τηρούνται.

Επειδή οι περιβαλλοντικοί όροι αδειοδότησης λήγουν 5 Οκτωβρίου 2008, οπότε και πρέπει να λήξουν και να έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες αποκατάστασης.

Επειδή είναι επιβεβλημένη η άμεση λήψη μέτρων για τις καταστροφικές, σύμφωνα με τους κατοίκους, επιπτώσεις της λατομικής δραστηριότητας τόσο στο οικοσύστημα όσο και στους ίδιους,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:

Αν προτίθεται να προστατεύσει το φυσικό περιβάλλον και τους κατοίκους του Δήμου Γουβών και να μην επιτρέψει τη συνέχιση των εργασιών εξόρυξης αδρανών υλικών στο λατομείο που δραστηριοποιείται στην περιοχή της Ανώπολης αλλά να επιβάλει την έναρξη των εργασιών αποκατάστασης του χώρου που σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους αδειοδότησης θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις 5 Οκτωβρίου 2008.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ