Έντονες αντιδράσεις των εργαζομένων στις Δομές Κοινωνικής Πρόνοιας των Δήμων

Αριθμός πρωτ: 15253
Ημερομηνία κατάθεσης: 26/2/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
2) ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Έντονες αντιδράσεις των εργαζομένων στις Δομές Κοινωνικής Πρόνοιας των Δήμων.

Με επανειλημμένες Ερωτήσεις μου 13687/5-6-08, 908/11-7-08, 14274/12-2-09 έχω υπογραμμίσει την ανάγκη θεσμοθέτησης και χρηματοδότησης από κρατικούς πόρους των προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι», ΚΗΦΗ και των Μονάδων Κοινωνικής Μέριμνας των Δήμων, προκειμένου να δοθούν άμεσα λύσεις στα σοβαρά και χρονίζοντα προβλήματα των εργαζομένων, παρόλα αυτά τα Υπουργεία αρκούνται σε γενικόλογες απαντήσεις, χωρίς ωστόσο να λύνονται τα σοβαρά προβλήματα που εξακολουθούν να υπάρχουν.
Επειδή οι αντιδράσεις πλέον, τόσο των εργαζομένων στα Κοινωνικά Προγράμματα και των ΟΤΑ, όσο και των πολιτών του Νομού Ηρακλείου, γίνονται όλο και πιο έντονες εξαιτίας της συνεχιζόμενης αβεβαιότητας, αφού δεν εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη χρηματοδότηση των προγραμμάτων αλλά και η μη μονιμοποίηση των εργαζομένων, παρά το γεγονός ότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και έχουν προσληφθεί μέσω του ΑΣΕΠ,
Επειδή οι εργαζόμενοι στα προγράμματα των Δήμων του Νομού Ηρακλείου αναμένεται να προβούν σε κινητοποιήσεις, φτάνοντας ακόμα και στην κατάληψη δημοσίων κτιρίων για να εκφράσουν την αγανάκτησή τους,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
Εάν προτίθενται να συμβάλλουν στη συνέχιση των Κοινωνικών Προγραμμάτων των Δήμων,με την εξασφάλιση της απρόσκοπτης χρηματοδότησής του και την ένταξή τους στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ), καθώς και τη μονιμοποίηση των εργαζομένων αφού καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης