Έντονη ανησυχία αμπελουργών Ηρακλείου για το ενδεχόμενο μη είσπραξης της επόμενης ενιαίας ενίσχυσης

Αριθμός πρωτ: 4240
Ημερομηνία κατάθεσης: 10/1/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Έντονη ανησυχία αμπελουργών Ηρακλείου για το ενδεχόμενο μη είσπραξης της επόμενης ενιαίας ενίσχυσης.

Έντονη είναι η ανησυχία των 25.000 αμπελουργών του Νομού Ηρακλείου μπροστά στο σοβαρό ενδεχόμενο μη είσπραξης της ενιαίας ενίσχυσης του χρόνο, λόγω της μη ενεργοποίησης των οριστικών δικαιωμάτων.
Φέτος, είναι η τελευταία χρονιά που οι παραγωγοί θα πληρωθούν τη στρεμματική ενίσχυση χωριστά από την ενιαία. Του χρόνο η στρεμματική θα συμπεριληφθεί στην ενιαία ενίσχυση, όμως, όπως επισημαίνεται από την Ομοσπονδία Αγροτικών Συνεταιρισμών Νομού Ηρακλείου, δεν είναι έτοιμα όχι τα οριστικά, αλλά ούτε καν τα προσωρινά δικαιώματα που προκύπτουν από τα αμπέλια, με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη και η ενεργοποίησή τους.
Επειδή δεν έχουν ολοκληρωθεί και μια σειρά σχετικών σημαντικών διαδικασιών, μεταξύ των οποίων και ο καθορισμός της περιόδου αναφοράς.
Επειδή, σύμφωνα με τους αμπελουργούς του Νομού, πρέπει να ληφθούν μέτρα άμεσα προκειμένου να αποφευχθεί η δυσάρεστη επερχόμενη αυτή εξέλιξη.
Επειδή, όπως υπογραμμίζει η ΟΑΣΝΗ, ανάλογο είναι το πρόβλημα που προέκυψε με τους μπανανοπαραγωγούς, των οποίων, μετά την αλλαγή του κοινοτικού κανονισμού για τις μπανάνες, δεν τακτοποιήθηκαν εγκαίρως τα οριστικά δικαιώματα, και ενώ ήταν παράλληλα και ελαιοπαραγωγοί, δεν εισέπραξαν ούτε επιδότηση ελαιολάδου.
Επειδή, παρόμοια, όποιος παραγωγός έχει εκκρεμότητες με τη στρεμματική δεν θα εισπράξει του χρόνου ούτε την επιδότηση ελαιολάδου.
Επειδή από την ΠΑΣΕΓΕΣ προτείνεται να επιλεγούν ως περίοδοι αναφοράς τα έτη από το 2001 μέχρι και το 2006, με εξαίρεση το 2002, οπότε και λόγω σφοδρών βροχοπτώσεων καταστράφηκε η παραγωγή,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Ο κ. Υπουργός:
1) Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να ολοκληρωθούν εγκαίρως οι διαδικασίες τακτοποίησης των οριστικών δικαιωμάτων των 25.000 αμπελουργών του Νομού Ηρακλείου και να είναι δυνατή η ενεργοποίησή τους του χρόνου, για να μπορέσουν να εισπράξουν χωρίς πρόβλημα την ενιαία ενίσχυση.
2) Αν προτίθεται να κάνει δεκτή την προτεινόμενη περίοδο αναφοράς των ετών από το 2001 μέχρι και το 2006, με εξαίρεση το 2002, οπότε και λόγω σφοδρών βροχοπτώσεων καταστράφηκε η παραγωγή.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ